3,913 views

Ý Kiến Bạn Đọc về Bài “Địa Vị của Gia-cơ Trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem”

Kính thưa quý bạn đọc.

Chúng tôi xin ghi lại ý kiến của quý bạn đọc về bài “Địa Vị của Gia-cơ Trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem” dưới đây; và sẽ cập nhật mỗi khi nhận được ý kiến mới. Các ý kiến sẽ được đăng theo thứ tự: mới trước, cũ sau. Xin email ý kiến của quý bạn đến: admin@timhieutinlanh.net. Cám ơn quý bạn.

Xin đọc bài nhận định:

Một Khuynh Hướng Nguy Hiểm Trong Việc Giải Kinh và Phê Bình Thánh Kinh

Admin
www.biengiao.timhieutinlanh.net

 

28.9.2013 Phan Văn Tấn: Thật người viết lên bài đó ngông cuồng mà người đời có câu “Coi Trời bằng vun.” Thật con người phạm thượng cùng Đức Thánh Linh, là tội không thể tha được (Ma-thi-ơ 12:31-32).

Chúng ta cũng không phải lấy làm ngạc nhiên. Vì Thánh kinh cho biết trong ngày sau rốt có tiên tri giả, giáo sư giả, christ giả nổi lên (Ma-thi-ơ 24:11; Mác 13:22; II Phi-e-rơ 2:1-3), để dỗ dành người ta và đánh đỗ Tin Lành của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 13:9; Ga-la-ti 1:6-7 ). Người viết bài nầy là con cái ma quỷ, nên họ không có lẽ thật và không tin lẽ thật (Giăng 8:44).

Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, chính Ngài trực tiếp ban cho, được Đức Chúa Trời hà hơi và bởi Đức Thánh Linh cảm động mà các Đấng Tiên tri và các Sứ đồ viết nên Lời Ngài, chớ chẳng một người nào cả (II Phi-e-rơ 2:20-21 ). Lời Chúa được tôn cao hơn Danh Chúa và Lời Chúa còn lại đời đời (Thi Thiên 138:2; Thi 119:89, 152; I Phi-e-rơ 1:25; Ma-thi-ơ 5:18;24:35; Mác 13:31; Lu-ca 16:17; 21:33).

Lời Chúa khẳng định: Bất cứ ai giải nghĩa sai trật và dạy người ta sự sai trật Lời Chúa thì chuốc lấy sự hư mất cho mình (II Phi-e-rơ 3:16) Xin Thiên Chúa gìn giữ con cái Ngài trong sự nghe Lời Ngài, ban sự khôn ngoan để mỗi người biết phân biệt Lời Chúa cách đúng đắn. Amen.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ

Phan Văn Tấn

 

26.9.2013 Nguyễn Thị Thanh Thủy: Đây là nhận định của tôi về bài viết “Một khuynh hướng nguy hiểm trong việc giải kinh và phê bình Thánh Kinh.”

Cảm ơn anh Tim đã đăng bài viết “Địa vị của Gia Cơ trong hội thánh tại Gierusalem,” qua bài viết này chúng ta thấy tác giả không có Đức Thánh Linh ở trong người họ. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt nên mới có thái độ và suy nghĩ quái gỡ như vậy.

Chúng ta cũng không mấy gì ngạc nhiên khi thấy thời kỳ sau rốt này có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả, christ giả dấy lên, làm sai lệch lời Chúa, vì Chúa đã báo trước cho chúng ta: “Trong thế gian đã rải nhiều kẻ địch lại Đấng Christ dỗ dành chúng ta, cho nên chúng ta hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình.”

Người này thật là phạm thượng và không biết: “Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh Chúa” (Thi Thiên 138:2).

Chúa dạy: “Vậy chớ nên như kẻ dạy dột, nhưng phải hiểu rỏ ý muốn của Chúa là thể nào.” Cảm tạ Chúa, vì lời Chúa là ngọn đèn cho chân cho tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Vì có lời của Chúa chúng ta mới thấy rõ được những mưu kế của Satan đang dỡ trò, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ

Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.

24.9.2013 Thanh Phan Thời kỳ sau rốt đang xảy ra nên có biết bao điều trái nghịch với Thánh Kinh đã và đang xảy ra từ ngoài xã hội đi vào bên trong các Giáo hội (mang danh Chúa) và Hội thánh. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy bài viết: “Địa Vị của Gia-cơ Trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.” Vì nó đã góp phần vào việc ứng nghiệm lời Chúa được chép trong (II Ti-mô-thê 4:3-4: Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.) Việc giải kinh và phê bình Thánh Kinh của bài đó chỉ là những tư tưởng của xác thịt (thần học loài người) do Sa-tan soi dẫn vì tác giả (và người gởi) là công cụ đắc lực của chúng.

24.9.2013 Đào Minh Hồng Ân “Phàm người khôn-khéo làm việc cứ theo sự hiểu-biết;
Nhưng kẻ ngu-muội bày-tỏ ra sự điên-dại mình” (Châm Ngôn 13:16).

– Tác giả là một người có trí tưởng tượng phong phú.
– Có thời gian rảnh để suy diễn ra mọi việc theo ý riêng rồi gán ghép cho nhân vật.
– Thiếu sự hiểu biết và không chịu tìm hiểu nghiên cứu.
Không hiểu tại sao tác giả lại dám can đảm viết sai sự thật như vậy. Con nghĩ là bất kì một Cơ Đốc Nhân nào đọc bài viết này cũng đều thấy bất bình. Con cũng mong là sẽ không còn ai viết và phổ biến các bài viết tương tự như thế này nữa.

 

23.9.2013 Ngoc Nguyen Trước tiên tôi xin được phép tuyên xưng như sau: Tôi tin toàn bô quyển Thánh Kinh mà chúng ta có ngày nay là Lời của Đức Chúa Trời và thẩm quyền của Ngài. Cảm tạ Chúa, cám ơn anh Tim đăng bài này. Tôi nhận thấy những lời lẽ “Giải kinh” theo kiểu trên của “kẻ nào đó” thật hỗn hào – phạm thượng. “họ” đã “hích” người nọ rồi “đẩy” người kia và thốt ra những lời thật “Tanh” mùi “thịt và huyết”. phải chăng kì cuối gần kề rồi những sự việc này tất phải xảy ra thôi, những kẻ nghịch với Lời Chúa cũng sớm lộ nguyên hình.

 

Share This:

Comments are closed.

3,913 views