6,473 views

Hỏi & Đáp: Loài Người Xuất Hiện Sau Khủng Long?

Hỏi:

Nếu nhìn từ góc độ của các nhà khoa học thì con nguòi xuất hiện sau loài khủng long hàng triệu năm. Vậy theo Kinh-Thánh giải thích điều này như thế nào ?

Đáp:

Câu chuyện sáng tạo được ghi lại trong Thánh Kinh là đề tài tranh luận sôi nổi xưa nay giữa các nhà thần học và các nhà khoa học, đồng thời, giữa các nhà thần học với nhau. Riêng giữa các nhà thần học với nhau thì chia thành hai trường phái: trường phái ngày dài và trường phái ngày ngắn.

Theo trường phái ngày dài thì sáu ngày sáng tạo là sáu thời đại, mỗi thời đại có thể kéo dài hàng tỉ năm, và như vậy giải quyết thỏa đáng vấn đề tại sao theo cách tính của khoa học thì vũ trụ đã có khoảng 15 tỉ năm.

Theo trường phái ngày ngắn thì sáu ngày sáng tạo là sáu ngày bình thường, mỗi ngày gồm 24 tiếng đồng hồ như chúng ta biết hiện nay. Thánh Kinh ghi rõ sáu lần: "vậy có buổi chiều và buổi mai" cho thấy mỗi ngày sáng tạo là một ngày của hệ mặt trời. Hơn nữa, nếu tin rằng, mỗi ngày sáng tạo kéo dài đến hàng tỉ năm thì phải tin rằng, A-đam và Ê-va đã sống hàng tỉ năm (vì Chúa dựng nên họ vào ngày thứ sáu) trước khi bước vào ngày thứ bảy yên nghỉ. Thánh Kinh cho biết A-đam sống chưa đến 1000 năm!

Người ta có thể chấp nhận phép lạ xảy ra cho nên người ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ và muôn vật trong vòng sáu ngày, và như thế trời đất chỉ mới được sáng tạo cách nay khoảng 6000 năm mà thôi. Tuy nhiên, các dữ liệu của khoa học thì lại thấy tuổi của vũ trụ đã vào khoảng 15 tỉ năm. Ngoài ra, còn nhiều dữ kiện khoa học khác cho thấy địa cầu ít ra cũng đã hình thành cách nay hơn bốn tỉ năm, bởi vì không thể nào trong khoảng 6000 năm mà có thể tạo thành các mõ kim cương, dầu hỏa, hoặc có các di tích hóa thạch… như xương khủng long chẳng hạn!

Thật ra, chúng ta không thể nào dùng sự đo lường của khoa học, sự khôn ngoan của loài người để có thể hoàn toàn giải thích việc làm của Đức Chúa Trời. Nếu lời Chúa đã ghi lại rằng trời đất và muôn vật đã dựng nên trong sáu ngày (một ngày bao gồm buổi chiều và buổi mai) thì chúng ta chỉ cần tin như vậy.

Khi Chúa dựng nên A-đam thì một giây trước đó không có A-đam, một giây sau đó, A-đam xuất hiện là một người đã trưởng thành. Nếu bấy giờ có nhà khoa học nào khảo nghiệm A-đam thì chắc chắn phải kết luận rằng A-đam đã ra đời ít ra là 20 năm trước chứ không phải chỉ mới một giây đồng hồ. Những sự cân, đong, đo, đếm, X-ray… của nhà khoa học cho ra các kết quả chính xác theo "xét nghiệm" của khoa học nhưng không đúng với "sự thật." Như vậy, báo cáo của nhà khoa học không sai với tiêu chuẩn "xét nghiệm" của khoa học, nhưng Thánh Kinh cũng không sai khi cho biết A-đam vừa được dựng nên đã là một người trưởng thành.

Tương tự như vậy là phép lạ Chúa hóa nước thành rượu trong tiệc cưới tại thành Ca-na. Một giây trước đó thì là nước dùng để rửa chân, một giây sau đó là rượu ngon lâu năm. Nếu bấy giờ có nhà khoa học nào xét nghiệm thứ rượu do Chúa làm ra, thì có thể sẽ kết luận rằng loại rượu đó đã để lâu hàng trăm năm. Như vậy, báo cáo của nhà khoa học không sai với tiêu chuẩn "xét nghiệm" của khoa học, nhưng Thánh Kinh cũng không sai khi cho biết rượu này chỉ mới xuất hiện có một giây trước đó.

Thực tế, ngày nay khoa học chứng minh ánh sáng của vì sao xa nhất đến chúng ta là khoảng 15 tỉ năm, nghĩa là phải mất 15 tỉ năm, ánh sáng phát ra từ vì sao đó mới đến được địa cầu để cho chúng ta có thể nhìn thấy được vì sao đó. Khi chúng ta nhìn vào vũ trụ là chúng ta đang nhìn vào những hình ảnh đến từ quá khứ. Trong khi đó, theo Thánh Kinh thì vũ trụ này chỉ mới xuất hiện khoảng 6000 năm. Tương tự như trường hợp A-đam và rượu trong tiệc cưới, chúng ta không thể nào giải thích được sự khác nhau giữa các dữ liệu "xét nghiệm" của khoa học với sự thực; Nhưng chúng ta có thể tin rằng Lời Chúa là chân lý (Giăng 17:17) và như vậy, chúng ta chọn tin vào Lời Chúa hơn là tin vào sự giới hạn của loài người.

Những bộ xương hóa thạch của khủng long có thể được các nhà khoa học "xét nghiệm" và kết luận rằng chúng đã sống cách nay 65 triệu năm, nhưng theo các dữ liệu của Thánh Kinh thì vũ trụ này và muôn loài trong vũ trụ chỉ mới được sáng tạo trong khoảng 6000 năm.

Cơn đại hồng thủy xảy ra vào thời Nô-ê cách nay khoảng 4000 năm. Theo các nhà khoa học, "nếu thật" có một cơn lụt lớn đến nổi nước bao phủ tất cả các ngọn núi thì áp suất của nước ảnh hưởng lên địa cầu rất lớn và chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn với một áp suất lớn như vậy thì các mõ than đá, kim cương… có thể được hình thành trong lòng đất… Thực tế, ngày nay người ta làm kim cương nhân tạo trong một thời gian ngắn bằng cách tạo áp lực lớn trên khoáng chất giàu carbon trong một môi trường thấp nhiệt. Mặt khác, tất cả các di tích hóa thạch ngày nay chúng ta tìm ra được đều bị ảnh hưởng bởi cơn lụt lớn này, và môi sinh của địa cầu trước với sau khi cơn nước lụt hoàn toàn khác biệt đến nỗi không thể tưởng tượng được. Nên nhớ là trước cơn nước lụt không hề có hiện tượng mưa. Rất có thể, trước đó địa cầu được bao phủ bằng một vòng đai hơi nước hoặc "nước đá" khi Chúa tạo nên khoảng không để phân biệt nước "ở dưới khoảng không" và nước "ở trên khoảng không." Trong điều kiện đó, địa cầu trở thành một lồng kính (green house) khiến cho khí hậu được điều hòa khắp nơi. Thánh Kinh ghi khi cơn nước lụt xảy ra là các đập trên trời  đổ xuống. Thêm một chi tiết bên lề: vì trước nước lụt không có mưa cho nên không có hiện tượng cầu vòng. Chỉ sau cơn nước lụt mới có hiện tượng cầu vòng và Chúa đã dùng hiện tượng đó để làm dấu hiệu giao ước với Nô-ê.

Ngoài ra, phương pháp "radiocarbon dating" dùng để định tuổi các vật hóa thạch không phải là một phương pháp chính xác vì cũng dựa trên "giả định." Phương pháp này giả định tốc độ thất thoát chất carbon 14 trong một chất hữu cơ luôn luôn cố định và tỉ lệ với thời gian. Làm sao khoa học biết chắc tốc độ thất thoát carbon 14 trong các chất hữu cơ trước thời nước lụt và sau thời nước lụt vẫn giống nhau, khi mà môi sinh đã bị thay đổi ngoài sức tưởng tượng?

Nói tóm lại, các dữ liệu về "xét nghiệm" của khoa học thì đúng theo tiêu chuẩn của khoa học nhưng những điều Thánh Kinh nói mới là chân lý. Khoa học chỉ trình bày các định luật vật lý do Đức Chúa Trời đặt ra trong khi Thánh Kinh ghi chép lại những công việc Đức Chúa Trời làm vượt trên các định luật vật lý ấy.

Huỳnh Christian Timothy
23.10.2007

Xin đọc thêm bài: Hỏi & Đáp: Bê-hê-mốt và Lê-vi-a-than tại đây:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=611

Copyright Notice: All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc.  –  Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry  –  Xin quý bạn đọc vui lòng tiếp tay phổ biến bài viết nầy dưới mọi hình thức, nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

 

 

Share This:

Comments are closed.

6,473 views