4,054 views

Phê Bình Tác Phẩm “The Purpose Driven Life” – Bài Năm: Những sai lầm trong ngày thứ nhì

Mục Tử

Những ý tưởng được Rick Warren trình bày trong “Ngày 2: Bạn không phải là một sự tình cờ” có nhiều chi tiết đi ngược lại lẽ thật về Đức Chúa Trời, có hại cho người đọc và tạo ra một quan điểm thần học sai lầm rằng: nguồn gốc, thân phận, hoàn cảnh của mỗi người được sinh ra trên thế gian này là do Đức Chúa Trời muốn như vậy. Qua sự trình bày của Rick Warren, chúng ta nhận thấy ông không nắm vững hiểu biết về mối quan hệ giữa sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời và ý chí của loài người. Chúng ta hãy duyệt qua những điểm sai lầm nguy hiểm trong bài viết “Ngày 2” trong loạt bài 40 ngày sống theo đúng mục đích.

Ngày Thứ Nhì

“Đức Chúa Trời đã vẽ nên từng chi tiết nhỏ trên thân thể của bạn. Ngài cũng đã rất thận trọng khi lựa chọn chủng tộc, màu da, màu tóc và mọi đặc tính khác của bạn. Ngài đã tạo dựng thân thể bạn cách thật đặc biệt theo điều Ngài muốn. Ngài cũng quyết định những tài năng bẩm sinh mà bạn có cũng như những nét đặc trưng trong cá tính của bạn” [1].

“Đáng ngạc nhiên hơn cả là việc Đức Chúa Trời quyết định bạn sẽ được sinh ra như thế nào. Bất luận bạn ra đời trong hoàn cảnh nào, hoặc cha mẹ của bạn là ai, thì Đức Chúa Trời vẫn có một kế hoạch khi tạo dựng bạn. Bất luận cha mẹ của bạn là ngưòi tốt, xấu, hay bình thường. Đức Chúa Trời biết rõ hai người đó có đúngcấu tạo di truyền cần thiết để tạo nên “bạn” theo ý muốn của Ngài. Họ có chuỗi DNA mà Đức Chúa Trời muốn dùng để tạo nên bạn. Dù có những người cha, người mẹ, không hợp pháp, nhưng không hề có những đứa con không hợp pháp. Nhiều đứa trẻ ra đời ngoài dự định của cha mẹ chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không có kế hoạch cho chúng. Mục đích của Đức Chúa Trời có thể được thành tựu bất chấp sai lầm và thậm chí tội lỗi của con người.”[2]

Đọc xong hai đoạn văn trên đây bạn có cảm tưởng gì? Xin bạn chịu khó đọc lại một lần nửa, đọc chậm rãi từng chữ một và để cho ý nghĩa của toàn đoạn văn thấm vào trí bạn. Bạn có cảm nhận được một sự bất an đang dấy lên trong lòng mình? Bạn có nhận thấy lẽ thật về Đức Chúa Trời của Thánh Kinh đã bị hai đoạn văn trên đây làm cho biến dạng? Một người chưa từng đọc Thánh Kinh, chưa từng được nghe qua về Đức Chúa Trời của Thánh Kinh, khi đọc xong hai đoạn văn trên đây của Rick Warren sẽ có một khái niệm như thế nào về Đức Chúa Trời?

Mối tương quan giữa sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời và ý chí của loài người là một đề tài thần học không đơn giản. Cả hai phạm trù và sự tương quan của chúng cần phải được xem xét kỷ lưỡng dưới ánh sáng của Thánh Kinh. Ý chí của loài người không thể vượt khỏi sự tể trị của Đức Chúa Trời nhưng sự tể trị của Đức Chúa Trời cũng không tước đoạt ý chí mà Ngài đã ban cho nhân loại.

Vì Đức Chúa Trời cầm quyền tể trị tuyệt đối cho nên không một sự gì chẳng ở dưới sự tể trị của Ngài, không một việc gì mà Ngài không biết trước, không một việc gì có thể ngăn cản được ý chỉ của Ngài. Ý chỉ của Ngài được thiết lập từ trước vô cùng và vững chắc mãi mãi về sau, cho nên Ngài là Đấng không thay đổi!

Trong ý chỉ đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài đã định rằng loài người được dựng nên, mang lấy hình ảnh của Ngài và làm con của Ngài. Vì loài người được dựng nên để làm con của Đức Chúa Trời cho nên loài người được kế tự sự vinh hiển của Ngài và đồng trị với Đức Chúa Con. Được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là được dựng nên giống như Ngài trong sự vinh hiển của Ngài: thánh khiết, công chính, và yêu thương; được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời còn là được dựng nên giống như Ngài trong năng lực của Ngài: khả năng sáng tạo, ngôn ngữ, tình cảm, và ý chí.

Ý chí là điều vô cùng quan trọng trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và loài người. Nếu loài người được dựng nên không có ý chí thì không thể gọi là giống như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ý chí còn được gọi là sự tự do chọn lựa.

  • Đức Chúa Trời chọn lựa dựng nên loài người để làm con của Ngài mặc dù biết trước rằng loài người sẽ sa ngã, phạm tội, chống nghịch lại Ngài, phá hủy thế gian mà Ngài sẽ sáng tạo. Sự chọn lựa đó là ý chí của Đức Chúa Trời.
  • Đức Chúa Trời ban cho loài người ý chí để loài người có quyền chọn lựa yêu kính, tôn thờ, và đầu phục Ngài hoặc đi theo ý riêng, chống nghịch Ngài. Dù Ngài là Đấng tạo hóa nhưng Ngài không ép buộc loài thọ tạo phải đầu phục Ngài. Sự đầu phục phải phát xuất từ lòng biết ơn và tình yêu. Sự ban cho đó cũng là ý chí của Đức Chúa Trời

Ý chí của Đức Chúa Trời luôn luôn được thể hiện vì Ngài có quyền tể trị tuyệt đối. Trước khi loài người phạm tội và tội lỗi của loài người trở thành chướng ngại, ngăn cản ý định đời đời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, thì Ngài đã dự trù phương pháp để ý định của Ngài vẫn được thành toàn. Phương pháp đó là công trình cứu rỗi nhân loại đã được chuẩn bị từ trước khi sáng thế. Không ai, không sự gì có thể khiến cho ý định của Đức Chúa Trời không thể hoàn thành. Công trình cứu rỗi đó thể hiện sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

Loài người được Đức Chúa Trời ban cho quyền tự do chọn lựa để chọn tin cậy, yêu kính, thờ phượng, và vâng phục Ngài hoặc chọn sống theo ý riêng, bất chấp, và chống nghịch ý định của Ngài. Quyền tự do lựa chọn đó tức là ý chí. Khi ý chí của loài người không phản ánh ý chí của Đức Chúa Trời, tội lỗi phát sinh. Đức Chúa Trời là thiện, cho nên ý chí của Ngài là thiện. Chống nghịch lại ý chí của Đức Chúa Trời là tội lỗi, là ác. Đức Chúa Trời là sự sống, cho nên ý chí của Ngài là sự sống, lời nói của Ngài là sự sống. Chống nghịch lại lời nói, ý chí của Đức Chúa Trời là chống nghịch chính bản thể Đức Chúa Trời, là tội lỗi, là sự chết.

Đức Chúa Trời không tạo ra tội lỗi cũng như hậu quả của tội lỗi là đau khổ, bất công, bệnh tật, và sự chết, vì Ngài là thiện, mọi công trình sáng tạo của Ngài là tốt lành.

Khi loài người tự do chọn sống đời sống phạm tội chống nghịch Chúa thì hậu quả của tội lỗi là đau khổ, bệnh tật, và bất công xuất hiện. Tuyệt điểm của hậu quả tội lỗi là sự chết! Chính ý chí của loài người tạo ra tội lỗi và các hậu quả của nó. Chính ý chí loài người tạo ra sự chết! Đức Chúa Trời cho phép loài người có ý chí, và khi loài người dùng ý chi để chống nghịch lại sự thiện thì sự ác phải phát sinh, chống nghịch lại sự sống, thì sự chết phải phát sinh. Đức Chúa Trời cho phép sự ác và sự chết xảy nhưng Ngài không tạo ra sự ác và sự chết.

Thế giới chúng ta sống ngày hôm nay, không phải là một thế giới tốt lành. Tất cả những đau khổ, bệnh tật, bất công, và chết chóc là hậu quả trực tiếp từ ý chí tự do phạm tội của loài người và Satan. Đức Chúa Trời cho phép những điều này xảy ra vì nếu những điều này không xảy ra thì sự tự do chọn lựa trở thành vô nghĩa. Khi chúng ta đứng trước một cái máy bán nước ngọt, chúng ta có tự do chọn lựa bỏ tiền vào máy để mua nước hoặc không bỏ tiền vào máy để mua nước. Nếu chúng ta chọn không bỏ tiền vào máy để mua nước thì chúng ta sẽ không nhận được lon nước ngọt từ máy. Nhưng nếu chúng ta chọn bỏ tiền vào máy để mua nước mà khi bấm nút không có lon nước ngọt nào rơi ra, thì rõ ràng là sự tự do chọn lựa của chúng ta trở thành vô nghĩa. Nếu chúng ta chọn không vâng phục Đức Chúa Trời mà không nhận lấy hậu quả là tội lỗi và sự chết thì sự tự do chọn lựa của chúng ta sẽ trở thành vô nghĩa.

Dù thế giới ngày hôm nay quằn quại trong hậu quả của tội lỗi nhưng Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền tể trị tuyệt đối và Ngài vẫn tôn trọng ý chí của loài người. Mọi chương trình của Đức Chúa Trời đều được thành toàn theo thời điểm Ngài đã định trước. Trong lịch sử loài người, Đức Chúa Trời luôn luôn dùng loài người để hoàn thành các chương trình của Ngài giữa nhân loại. Một người tin cậy, yêu kính tôn thờ Chúa thì được Ngài dùng vào những việc xứng hiệp với ý chí tốt lành của người ấy, như người thợ gốm dùng một số bình vào việc sang trọng. Một người chọn chống nghịch Chúa thì Ngài cũng dùng họ vào những việc xứng hiệp với ý chí phản nghịch của họ, như người thợ gốm dùng một số bình vào những việc hèn hạ. Trong mọi sự, Đức Chúa Trời luôn nắm quyền tể trị tuyệt đối và hoàn thành ý chí của Ngài. Trong mọi sự, Đức Chúa Trời cũng không vi phạm quyền tự do chọn lựa của bất cứ một người nào.

Vì thế, Thánh Kinh ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời sắm sẵn những người từ trong bụng mẹ để trở thành con dân của Ngài và hầu việc Ngài. Ngài chọn lựa một người không phải là Ngài tước đoạt đi ý chí của người ấy, nhưng trong sự toàn năng của Ngài, Ngài biết trước người đó sẽ tự do chọn lựa trở thành con cái của Ngài, nếu được Ngài ban cho cơ hội.

Mặt khác, có những người được sinh ra ngoài ý chí của Đức Chúa Trời. Có những người được sinh ra là vì ý chí tội lỗi của loài người. Đức Chúa Trời không muốn những người đó được sinh ra nhưng Ngài cho phép họ được sinh ra vì đó là hậu quả ắt có của tội lỗi. Thánh Kinh ghi lại trường hợp điển hình đứa con của vua Đa-vít và vợ của U-ri đã bị Đức Chúa Trời đánh chết vì là kết quả của một hành động ngoại tình dẫn đến giết người (II Sa-mu-ên 12:14). Theo luật pháp của Đức Chúa Trời, ngoại tình là tội chết (Lê-vi Ký 20:10) và “Con ngoại tình không được phép vào hội của Đức Giê-hô-va, dầu đến đời thứ mười cũng chẳng vào được” (Phục Truyền Luật lệ Ký 23:2). Như vậy, Thánh Kinh khẳng định, không phải sự sinh ra của bất kỳ người nào cũng được Chúa vui lòng.

Dựa vào Thánh Kinh, chúng ta thấy hai đoạn văn trích ra trên đây từ trong bài viết “Ngày 2: Bạn không phải là một sự tình cờ” từ quyển “Sống theo đúng mục đích” của Rick Warren (bản dịch Việt ngữ) rõ ràng đã mô tả một cách sai lệch về Đức Chúa Trời.

  • “Đức Chúa Trời đã vẽ nên từng chi tiết nhỏ trên thân thể của bạn.” Rick Warren viết “Sống theo đúng mục đích” cho mọi người hay chỉ cho những trai thanh, nữ tú, những người được sinh ra với một thân thể xinh đẹp không khuyết tật? Nếu Đức Chúa Trời đã vẽ nên từng chi tiết nhỏ trên thân thể của tôi thì tôi sẽ hiểu làm sao khi môi của tôi bị sứt, khi tôi ra đời bị thiếu tay, hoặc chân, khi bộ phận sinh dục của tôi bán nam, bán nữ và tôi không thể nào thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là hãy sinh sản ra nhiều, làm cho đầy dẫy đất? Rõ ràng có sự sai lầm trong việc cấu tạo nên thân thể của tôi, nhưng điều đó không phải đến từ Đức Chúa Trời. Điều đó đến từ hậu quả của tội lỗi, và Đức Chúa Trời đã chọn không can thiệp vào tiến trình thân thể tôi được hình thành trong lòng mẹ. Nếu tôi được ra đời và được sống, được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa, được làm con Đức Chúa Trời thì đó là do sự thương xót của Chúa.
  • “Ngài cũng đã rất thận trọng khi lựa chọn chủng tộc, màu da, màu tóc và mọi đặc tính khác của bạn.” Rick Warren sẽ trả lời ra sao khi đối diện với những người được sinh ra vì là hậu quả của những sự hãm hiếp trong chiến tranh giữa các dân tộc với nhau? Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời là thiện, lại dùng chiến tranh và hãm hiếp để lựa chọn cho tôi một chủng tộc, một mầu da, một mầu tóc mà có lẽ suốt đời tôi sẽ hổ thẹn và đau khổ vì chúng hay sao? Thánh Kinh cho biết: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa. Ai có thể dò biết được” (Giê-rê-mi 17:9)? Vậy, trong đó có đặc tính nào mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa cho tôi hay không?
  • “Ngài đã tạo dựng thân thể bạn cách thật đặc biệt theo điều Ngài muốn.” Nếu thật vậy thì cái môi sứt của tôi hoặc tình trạng bán nam, bán nữ của tôi từ khi sinh là một sự tạo dựng đặc biệt của Đức Chúa Trời, và nếu tôi đi giải phẩu chỉnh hình thì tôi phạm tội đã làm ngược lại “điều đặc biệt Ngài muốn.”
  • “Đáng ngạc nhiên hơn cả là việc Đức Chúa Trời quyết định bạn sẽ được sinh ra như thế nào. Bất luận bạn ra đời trong hoàn cảnh nào, hoặc cha mẹ của bạn là ai, thì Đức Chúa Trời vẫn có một kế hoạch khi tạo dựng bạn. Bất luận cha mẹ của bạn là ngưòi tốt, xấu, hay bình thường.” Nếu Rick Warren sống cùng thời với vua Đa-vít thì những lời trên đây của ông hẵn đã an ủi Đa-vít nhiều lắm. Bởi vì, theo Rick Warren, Đức Chúa Trời đã quyết định cho đứa con trai của Đa-vít và vợ U-ri được sinh ra như vậy. Trong hoàn cảnh đó, với sự ngoại tình của Đa-vít và Bết-sê-ba thì Đức Chúa Trời vẫn có một kế hoạch cho đứa trẻ mà nếu Ngài không giết nó sau khi nó được sinh ra, thì nó và con cháu đời thứ mười của nó cũng không được vào Hội của Đức Chúa Trời! Không ai có thể tin rằng Đức Chúa Trời đã vẽ nên từng chi tiết nhỏ trên thân thể của đứa bé. Ngài cũng đã rất thận trọng khi lựa chọn chủng tộc, màu da, màu tóc và mọi đặc tính khác của nó qua sự ngoại tình của Đa-vít và Bết-sê-ba. Ngài đã tạo dựng thân thể nó cách thật đặc biệt theo điều Ngài muốn;để rồi sau khi nó sinh ra được bảy ngày thì Ngài đánh chết nó, vì đó là mục đích của Ngài cho sự sinh ra của nó.
  • “Đức Chúa Trời biết rõ hai người đó có đúngcấu tạo di truyền cần thiết để tạo nên “bạn” theo ý muốn của Ngài. Họ có chuỗi DNA mà Đức Chúa Trời muốn dùng để tạo nên bạn. Dù có những người cha, người mẹ, không hợp pháp, nhưng không hề có những đứa con không hợp pháp. Nhiều đứa trẻ ra đời ngoài dự định của cha mẹ chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không có kế hoạch cho chúng.” Rick Warren sẽ trả lời ra sao trước những người được sinh ra vì là kết quả của những sự hãm hiếp, loạn luân, hoặc buôn hương, bán phấn? Cứ theo ý trên đây của Rick Warren thì những kẻ hiếp dâm, những kẻ loạn luân, những người mua dâm và bán dâm không có tội lỗi gì, vì họ “có đúngcấu tạo di truyền cần thiết để tạo nên “bạn” theo ý muốn của Ngài. Họ có chuỗi DNA mà Đức Chúa Trời muốn dùng để tạo nên bạn” cho nên được Chúa chọn, kết hợp họ với nhau cho sinh ra những “bạn” “hợp pháp” mà chính Đức Chúa Trời cũng không muốn họ gia nhập vào hội của Ngài, dẫu cho đến đời thứ mười! Rick Warren sẽ giải thích như thế nào với những đứa con được sinh ra do những sự cấu hiệp trái phép như đã ghi trong Thánh Kinh, Lê-vi Ký 18?

1 Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:
2 Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.
3 Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm hoặc tại xứ Ê-díp-tô, là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an, là xứ ta dẫn các ngươi đi đến: chớ đi theo thói tục họ.
4 Các ngươi hãy tuân mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.
5 Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.
6 Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà con mình đặng cấu hiệp: Ta là Đức Giê-hô-va.
7 Chớ cấu hiệp cùng mẹ mình; bằng cấu hiệp, tất làm nhục cho cha mẹ.
8 Chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp, ấy làm nhục cho cha mình.
9 Chớ cấu hiệp cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, hoặc sanh tại trong nhà, hoặc sanh ở ngoài.
10 Chớ cấu hiệp cùng cháu gái, hoặc cháu gái nội, hoặc cháu gái ngoại; bằng cấu hiệp, ấy là gây nhục cho mình. 11 Chớ cấu hiệp cùng con gái của kế mẫu bởi cha mình sanh ra, vì là em gái ngươi.
12 Chớ cấu hiệp cùng chị em của cha ngươi; vì là cốt nhục của cha ngươi.
13 Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ ngươi; vì là cốt nhục của mẹ ngươi.
14 Chớ cấu hiệp cùng bác gái hay thím ngươi; bằng cấu hiệp, ấy là gây nhục cho anh em của cha ngươi.
15 Chớ cấu hiệp cùng dâu ngươi; vì là vợ của con trai mình.
16 Chớ cấu hiệp cùng chị dâu hay em dâu ngươi; nếu cấu hiệp, ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy.
17 Chớ cấu hiệp cùng một người đàn bà luôn với con gái của người đàn bà nữa. Chớ lấy cháu gái nội ngươi, hoặc cháu gái ngoại ngươi đặng cấu hiệp cùng họ; chúng nó đều là cốt nhục gần; làm vậy, ấy là một việc ác dục.
18 Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu hiệp cùng nó gần bên vợ chánh mình đương khi người còn sống, e khi sanh ghen tương.
19 Trong lúc người nữ có kinh nguyệt, chớ đến gần mà cấu hiệp.
20 Chớ nằm cùng vợ người lân cận mình, mà gây cho mình bị ô uế với người.
21 Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Mo-lóc, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.
22 Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm.
23 Chớ nằm cùng một con thú nào, mà gây cho mình bị ô uế với nó; một người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào; ấy là một sự quái gớm.
24 Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó.
25 Đất vì chúng nó mà bị ô uế; ta sẽ phạt tội ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy.
26 Còn các ngươi, hoặc dân bổn xứ, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lịnh ta, đừng làm một trong những điều quái gớm nầy.
27 Vì những điều quái gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm; và đất vì cớ đó phải thành ô uế.
28 Vậy, chớ làm đất thành ô uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng;
29 vì phàm ai làm một trong những điều quái gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân sự mình.
30 Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

Rick Warren lẫn lộn giữa sự Đức Chúa Trời lựa chọn, sắm sẵn một số người từ trong lòng mẹ với sự Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là đau khổ, bất công, bệnh tật xuất hiện trong cuộc đời của nhiều người ngay từ trong bụng mẹ.

Sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời đan kết với ý chí của loài người một cách tinh xảo lạ lùng để sự tự do lựa chọn của loài người không bị vi phạm mà ý chí của Đức Chúa Trời vẫn luôn thành toàn. Đức Chúa Trời cho phép một số điều xảy ra không có nghĩa Ngài là Đấng tạo ra những điều ấy. Đức Chúa Trời làm một số điều đặc biệt cho người nào đó, không có nghĩa là Ngài làm như vậy với tất cả mọi người. Ân điển của Đức Chúa Trời đi đôi với ý chí tiếp nhận của loài người. Những người không có ý chí tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời không thể hưởng được ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời biết trước những ai tiếp nhận, những ai không tiếp nhận đặc ân của Ngài và Ngài tể trị mỗi người tùy theo ý chí của họ.

Trong cái nhìn của Rick Warren, mọi sự giao cấu tình dục của loài người, đem lại kết quả sinh con là do Đức Chúa Trời sắp đặt, và mọi ngưòi được sinh ra trong thế gian này tuyệt hảo giống như A-đam và Ê-va được tạo dựng trong vườn địa đàng: hoàn toàn thánh thiện, sẵn sàng để sống theo mục đích mà Đức Chúa Trời đã đặt sẵn cho họ. Và, công việc của Rick Warren là chỉ cho mọi người nhận biết cái mục đích ấy qua “Sống theo đúng mục đích.” Tiếc thay, sự giảng dạy của Rick Warren chỉ làm cho những người tin theo ông ngày càng cách xa lẽ thật!

Lẽ thật là, mỗi một chúng ta được sinh ra cuộc đời này trong sự bất hạnh, vì chúng ta được hoài thai và sinh ra trong tội lỗi:

“Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”(Thi Thiên 51:5)
“như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.” (Rô-ma 3:10)
“vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:23)

Lẽ thật là, chỉ vì sự nhơn từ, thương xót đời đời của Đức Chúa Trời, bởi quyền tể trị tuyệt đối của Ngài mà chúng ta được ban cho cơ hội thứ hai để sử dụng ý chí của mình: tiếp tục sống theo ý riêng, đi vào sự hư mất đời đời hay chọn lựa phục hòa với Đức Chúa Trời qua sự chuộc tội của Đấng Christ:

“Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia.”(Rô-ma 3:24-25)

Nguyện Đức Chúa Trời thương xót các độc giả của “Sống theo đúng mục đích,” mở mắt họ để họ nhìn thấy những sai lầm trong cuốn sách tai hại này. Nguyện Đức Thánh Linh cáo trách mạnh mẽ những ai đang ra sức tuyên truyền, cổ động, quãng bá cuốn sách và phong trào “Sống theo đúng mục đích”. Nguyện Đấng Christ cất đi những kẻ đang rao giảng “Sống theo đúng mục đích” trong các Hội Thánh của Ngài. A-men!

Mục Tử
18/10/2006

Bấm vào đây để download bài viết này

Tham Khảo

[1] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 20.

[2] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang 21.

Copyright Notice: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry – All Rights Reserved © 2006 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

4,054 views