3,282 views

Phê Bình Tác Phẩm “The Purpose Driven Life” – Bài Ba: Những Sai Lầm Trong Lời Giới Thiệu

Mục Tử

Tác phẩm “The Purpose Driven Life,” cũng như bao nhiêu tác phẩm Cơ-đốc khác, chứa nhiều lẽ thật thực dụng của Thánh Kinh. Một người có thể thu thập nhiều ích lợi thuộc linh trong khi suy gẫm và áp dụng những lẽ thật Thánh Kinh được trình bày trong tác phẩm này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, lại có vô số những điều sai lầm vô tình hoặc hữu ý khiến cho độc giả chưa có sự sâu nhiệm trong Lời Chúa dễ dàng bị dẫn dắt sai lạc, tin vào những điều hoàn toàn ngược lại với sự dạy dỗ của Thánh Kinh; đặc biệt là khi những điều này được tác giả trình bày và dùng những câu Thánh Kinh từ một bản dịch diễn ý (mà lại diễn dịch sai lạc ý nghĩa thật của Thánh Kinh) để hổ trợ cho ý tưởng của mình.

Một tác phẩm trộn lẫn lẽ thật của Thánh Kinh với những ý tưởng triết học, tâm lý, niềm tin của New Age… là điều mà những Cơ-đốc nhân chân chính cần phải cảnh giác. Kể từ bài viết này, người viết sẽ trình bày những điểm sai lầm trong “The Purpose Driven Life” đã được dịch sang Việt ngữ là “Sống Theo Đúng Mục Đích.” Những sai lầm đó, xuất hiện ngay từ những trang đầu của cuốn sách, ngay trong phần “Lời Giới Thiệu.”

“Purpose Driven Life” nghịch lại “Holy Spirit Driven Life?”

“The Purpose Driven Life” nếu dịch sang Việt ngữ cho sát nghĩa thì sẽ là “Đời Sống Được Điều Khiển Bởi Mục Đích.” “Purpose Driven” nghĩa là “được hay bị điều khiển, thúc đẩy, lèo lái, tác động, định hướng… bởi mục đích.”

Một đời sống được điều khiển bởi mục đích không hẳn là một đời sống đúng với tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Nhiều cá nhân trong lịch sử đã chứng tỏ họ hoàn toàn sống một đời sống được điều khiển bởi mục đích nhưng cuộc đời “sống theo đúng mục đích” của họ chỉ đem lại bất hạnh cho chính họ và những người ở trong tầm ảnh hưởng của họ. Lịch sử nhân loại cho thấy: Tần Thủy Hoàng, Stalin, Hitller, Mao Trạch Đông là những cá nhân đã sống chết với mục đích trong cuộc đời của họ. Trong thế giới thuộc linh, tưởng không có ai sống một đời sống “purpose driven” hơn là Sa-tan!

Với một chủ đề (theme) “purpose driven” – “điều khiển bởi mục đích,” Pastor Rick Warren đã dựng nên một phong trào “Purpose Driven Church” và “Purpose Driven Life,” thu hút và ảnh hưởng đến hàng triệu người. Chỉ đọc lên chủ đề “purpose driven” một tín đồ bình tâm cũng nhận thức được có điều gì không ổn. Thánh đồ và Hội Thánh của Đấng Christ không thể và không bao giờ chấp nhận cho ai hay điều gì khác điều khiển (drives) mình hơn là quyền năng của Đức Thánh Linh:

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giêhôva vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6)

“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25)

Một đời sống đẹp ý Chúa, phù hợp với Thánh Kinh phải là một đời sống hoàn toàn tin cậy và đầu phục Chúa, chịu sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh qua Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh, và nhờ vào năng lực của Đức Thánh Linh mà đạt đến mục đích Đức Chúa Trời đã đặt ra trong đời sống của tín nhân.

Lịch sử của Hội Thánh, đã ghi lại biết bao tấm gương tiêu cực của những cá nhân và tổ chức hăng say chạy theo tiếng gọi của “mục đích hầu việc Chúa” mà không đầu phục và vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đến nỗi bất chấp thủ đoạn, phương tiện miễn sao đạt được mục đích. Họ đã dùng “mục đích” để biện minh cho phương tiện: từ sự dung túng và hội nhập tà giáo vào trong Hội Thánh để hoàn thành “mục đích Cơ-đốc hóa toàn cõi đế quốc La-mã” vào cuối thế kỷ thứ ba mà di hại vẫn còn tới nay, đến những cuộc Thập Tự Chinh (Crusades) kéo dài hơn 200 năm với “mục đích quét sạch Hồi Giáo ra khỏi Giêrusalem” nhưng thực chất lại là cướp phá thánh địa và tàn sát dân Do Thái (1095-1303), đến Tôn Giáo Pháp Đình (Inquisition) với “mục đích tiêu diệt tà giáo” đã nhân danh Đấng Christ để đốt bỏ Thánh Kinh và giết chết hàng triệu thánh đồ của Đấng Christ là những người quyết tâm chối bỏ thẩm quyền của giáo hoàng và chối bỏ những giảng dạy của giáo hội Công Giáo sai lạc với Thánh Kinh (1233-1478)!

Rõ ràng, đời sống theo đúng mục đích hay đời sống được điều khiển bởi mục đích KHÔNG PHẢI và KHÔNG THỂ là TIÊU CHUẨN SỐNG của thánh đồ Đấng Christ, mà phải là một đời sống bước đi theo Đức Thánh Linh, được điều khiển bởi Đức Thánh Linh, một“Đời Sống Đầy Dẫy Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).

Câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống

Pastor Rick Warren mở đầu “The Purpose Driven Life” bằng những lời giới thiệu với tiểu đề: “Một Hành Trình Có Mục Đích.” Ông viết:

“Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách; nó là một loạt bài học cho hành trình tâm linh trong 40 ngày nhằm giúp bạn khám phá lời đáp cho câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống: Tôi có mặt trên trần gian để làm gì? Đến cuối cuộc hành trình này, bạn sẽ biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn và sẽ hiểu được bức tranh lớn — mọi mảng nhỏ trong cuộc đời bạn ráp lại với nhau như thế nào. Cách nhìn này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, đơn giản hóa các quyết định của bạn, khiến bạn thỏa lòng hơn, và, điều quan trọng nhất là chuẩn bị bạn cho cõi đời đời” [1].

Từ tựa đề cho đến lời mở đầu của cuốn sách, chúng ta có thể thấy mùi của tâm lý học đâu đây nhưng lại được khoác cho cái áo thuộc linh. Tác giả xác quyết rằng, tác phẩm của ông không chỉ là một cuốn sách, mà là một loạt “bài học tâm linh.” Lời xác quyết này, kèm theo danh tiếng của Pastor Rick Warren, dễ dàng khiến cho độc giả bỏ quên sự cảnh giác thuộc linh, để sẵn sàng chấp nhận hết những gì được trình bày trong sách là “bài học tâm linh,” phù hợp với sự dạy dỗ của Thánh Kinh, đặc biệt là khi được hổ trợ bằng những câu được gọi là “Thánh Kinh” do tác giả trích dẫn. Sự nguy hiểm nằm ở đó!

Ngay trong lời mở đầu nói trên, tác giả đã nhẹ nhàng đánh lạc hướng người đọc khi quyết chắc rằng: “Tôi có mặt trên trần gian để làm gì?” là câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống! Bất kỳ một tín đồ Đấng Christ nào cũng biết câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống đối với một người chưa được cứu là: “Bạn đã được cứu chưa?” và đối với người đã được cứu là: “Bạn có được đầy dẫy Thánh Linh chưa?” Cuộc đời của một người, nếu không thể trả lời hai câu hỏi này một cách xác định và dứt khoát thì cuộc sống của người ấy hoàn toàn vô nghĩa, cho dù họ có đặt ra và theo đuổi bao nhiêu mục đích trong đời mình.

Bài học tâm linh?

Theo bố cục của sách thì tác giả dùng phần đầu tiên (khoảng 1/6 sách) “Tôi có mặt trên trần gian này để làm gì?” [2] trình bày cho độc giả biết những điều sau đây:

– Mọi sự bắt đầu với Đức Chúa Trời
– Bạn không phải là một sự tình cờ
– Điều gì lèo lái (drives) cuộc đời bạn?
– Được tạo dựng cho cõi đời đời
– Nhìn cuộc đời tù cái nhìn của Đức Chúa Trời
– Cuộc sống chỉ là tạm bợ
– Nguyên nhân của mọi sự

Và, ở cuối chương thứ bảy “Nguyên nhân của mọi sự,” Rick Warren đã kết luận“hãy tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn” và kêu gọi độc giả “hãy tiếp nhận Chúa Giê-su vào cuộc đời bạn” [3].

Căn cứ vào bố cục và nội dung của sách, chúng ta có thể nhận thấy tác giả của “The Purpose Driven Life” muốn trình bày một loạt bài học tâm linh cho cả hai thành phần độc giả:

– Bảy chương đầu của phần thứ nhất viết cho những người chưa tin nhận Chúa, tác giả trình bày cho họ biết Đức Chúa Trời yêu thương mọi người và có mục đích cho cuộc đời của mỗi người; sau đó ông khuyên họ hãy tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ và kêu gọi họ tin nhận Chúa.
– Ba mươi ba chương còn lại của sáu phần sau viết cho những người đã tin nhận Chúa, hướng dẫn họ sống theo đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho họ.

Tác giả xác quyết rằng, tác phẩm của ông là một loạt “bài học tâm linh,” thế nhưng trong phần bài học tâm linh dành cho người chưa tin nhận Chúa, ông không hề trình bày lẽ đạo về “sự ăn năn tội” “sự cứu rỗi” của Thánh Kinh, rằng:

“Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:17)
“Mọi người đều đã phạm tội” và “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 3:23, 6:23)
“Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36)
“Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12)

Và, trong phần bài học tâm linh dành cho người đã tin nhận Chúa, ông không hề trình bày điều căn bản và quan trọng hàng đầu của một tín đồ Đấng Christ là “hoàn toàn đầu phục Chúa” để có thể “sống một nếp sống thánh khiết:”

“Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ Ta.” (Lu-ca 9:23, 14:33)
“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Ðức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Ðức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (Rô-ma 6:11-13)
“Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” (Rô-ma 14:7-8)
“Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:25)
“Nhưng, như Đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình; bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là Thánh!” (I Phi-e-rơ 1:15-16)

Thậm chí, Rick Warren còn phát biểu ngược lại lời phán dạy của Đức Chúa Jesus. Chúa dạy: “Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn” (Mathiơ 5:48). Rick Warren viết:“Đức Chúa Trời không mong rằng bạn sẽ trở nên toàn hảo, nhưng Ngài có đòi hỏi sự thành thật hoàn toàn” [5]. Dựa trên nền tảng nào của Lời Chúa mà Rick Warren dạy cho hàng triệu người rằng: “Đức Chúa Trời KHÔNG MONG rằng bạn sẽ trở nên toàn hảo?”

“Nên thánh,”tức là“trở nên trọn vẹn như Cha các ngươi trên trời là trọn vẹn” là MỤC ĐíCH tối hậu của mỗi một người được sinh ra trên trần gian này.

Bốn mươi chương sách của “The Purpose Driven Life” hoàn toàn thiếu vắng những lẽ đạo quan trọng như đã nêu trên nhưng lại đầy dẫy những ảnh hưởng của tâm lý học, và giáo lý tà vạy của New Age cho nên lời xác quyết “Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách; nó là một loạt bài học cho hành trình tâm linh…” là một sự sai lầm nghiêm trọng!

Huyền nhiệm của “40 ngày?”

Cũng trong lời mở đầu của “The Purpose Driven Life,” Rick Warren viết:“Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời xem 40 ngày là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa trên phương diện tâm linh. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn chuẩn bị một ai đó để thực hiện các mục đích của Ngài, Ngài dành ra 40 ngày” [4]. Liền theo đó, tác giả dẫn chứng Nô-ê, Môi-se, Các thám tử do Môi-se sai đi do thám đất hứa, Đa-vít, Ê-li, cả thành Ni-ni-ve, Chúa Jesus, Các môn đồ sau khi Chúa phục sinh, và hứa hẹn với độc giả là 40 ngày sắp tới sẽ biến đổi cuộc đời của họ!

Thánh Kinh quả thật có nhắc đến những giai đoạn 40 ngày nhưng không chỗ nào trong Thánh Kinh“nói rõ rằng Đức Chúa Trời xem 40 ngày là một khoảng thời gian có ý nghĩa trên phương diện tâm linh. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn chuẩn bị một ai đó để thực hiện các mục đích của Ngài, Ngài dành ra 40 ngày.” như lời khẳng định của Rick Warren.

Ít ra, Thánh Kinh không nói rằng Đức Chúa Trời đã dành ra 40 ngày để chuẩn bị:

– A-đam và Ê-va cho sự cai trị đất và muôn vật trên đất.
– Áp-ram cho sự kết ước với ông, khiến ông trở thành Cha của nhiều dân tộc.
– Giô-sép trước khi trao quyền tể tướng Ai-cập vào tay ông.
– Môi-se trước khi sai ông đi giải phóng dân tộc I-sơ-ra-ên.
– A-rôn trưóc khi lãnh nhiệm vụ thầy tế lễ.
– Giô-suê trước khi trao quyền lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên tiến chiếm đất hứa.
– Các quan xét trước khi dùng họ giải cứu và cai trị dân I-sơ-ra-ên.
– Các Vua của I-sơ-ra-ên, bao gồm Đa-vít trước khi họ nắm quyền cai trị.
– Các tiên tri trước khi họ thi hành chức vụ, bao gồm cả Sa-mu-ên, Giăng Báp-tít.
– Sứ đồ Phao-lô trước khi ông đi ra thi hành sứ mạng truyền giáo.

Nếu dựa vào lời khẳng định trên đây của Rick Warren thì biết bao nhiêu danh nhân trong lịch sử Hội Thánh đã làm ra những việc lớn và lạ lùng ắt hẳn đều phải được Đức Chúa Trời dành ra 40 ngày để chuẩn bị họ!

Căn cứ vào một số sự kiện có thật trong Thánh Kinh để đi đến một kết luận, biến đó thành công thức làm việc của Đức Chúa Trời là một việc làm hàm hồ, nguy hiểm, và dẫn đến sự phạm thượng… quy cho Đức Chúa Trời những điều Ngài không dạy và không làm!

Chúng ta hãy thử xét xem bối cảnh lịch sử “40 ngày” của những cá nhân được Rick Warren cho rằng Đức Chúa Trời đã dành ra 40 ngày để chuẩn bị họ:

  • Nô-ê: Thánh Kinh chép:“Ðức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời nầy ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên” (Sáng Thế Ký 7:1, 4). Lời Chúa ghi rõ 40 ngày và 40 đêm mưa xuống mặt đất là thời gian Chúa trừng phạt loài người tội lỗi, không một ý nào nói rằng Chúa dành 40 ngày để chuẩn bị Nô-ê thực hiện một mục đích nào cho Ngài.
  • Môi-se: Thánh Kinh chép:“Ðức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các lời nầy; vì theo các lời nầy mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Y-sơ-ra-ên. Môi-se ở đó cùng Ðức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Ðức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27-28). Lời Chúa ghi rõ Môi-se được Chúa sai chép các luật lệ (ngoại trừ giao ước của Ngài với dân I-sơ-ra-ên, tức là mười điều răn do chính Ngài chép trên hai bảng đá). Trong 40 ngày và 40 đêm đó, Môi-se được Chúa dùng để chép Thánh Kinh chứ không phải để chuẩn bị ông thực hiện một mục đích nào khác cho Ngài.
  • Các thám tử: Thánh Kinh chép: “Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi. Ta, Ðức Giê-hô-va, đã phán: Ta sẽ làm điều nầy cho cả hội chúng hung dữ nầy đã hiệp lại nghịch cùng ta; chúng nó sẽ bị hao mòn và chết tại trong đồng vắng nầy. Những người mà Môi-se đã sai đi do thám xứ, khi trở về có xui cho cả hội chúng lằm bằm cùng Môi-se, và có phao phản xứ, những người nầy đều bị một tai vạ hành chết trước mặt Ðức Giê-hô-va. Nhưng trong bọn người đi do thám xứ, chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, còn sống được ” (Dân Số Ký 14:34-38). Lời Chúa ghi rõ, Chúa phạt dân I-sơ-ra-ên vì sự cứng lòng, vô tín của họ theo số ngày mà các thám tử đi do thám xứ Ca-na-an, một ngày tương ứng với một năm. Chúa không hề dùng 40 ngày đi do thám để chuẩn bị các thám tử cho một mục đích nào khác hơn. Trong số 12 thám tử, chỉ có Giô-suê và Ca-lép được sống mà vào đất hứa vì họ có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nếu quả thật Chúa đã dùng 40 ngày đi do thám xứ Ca-na-an để chuẩn bị 12 thám tử hoàn thành một mục đích nào đó của Ngài, không lẽ mục đích của Ngài là tiêu diệt 10 thám tử và toàn bộ dân I-sơ-ra-ên từ 20 tuổi sấp lên?
  • Đa-vít: Thánh Kinh chép: “Người Phi-li-tin đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong bốn mươi ngày. Vả, Y-sai nói cùng Ða-vít, con trai mình, mà rằng: Con hãy lấy một ê-pha hột rang và mười ổ bánh nầy, chạy mau đến trại quân đặng đem đưa cho các anh con” (I Sa-mu-ên 17:16-17). Lời Chúa ghi rõ, Gô-li-át mỗi ngày hai lần, trong suốt 40 ngày đi ra thách chiến và sỉ nhục quân đội I-sơ-ra-ên. Trong 40 ngày tranh chiến này, Đa-vít không hề có mặt cho đến khi được cha sai đi thăm các anh. Khi đến nơi, Đa-vít được Chúa cảm động giết chết Gô-li-át. Thánh Kinh không hề nói Chúa dùng 40 ngày để chuẩn bị cho Đa-vít giết Gô-li-át hay hoàn thành một mục đích nào khác cho Ngài.
  • Ê-li: Thánh Kinh chép:“A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba-anh làm sao. Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ này, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy, Ê-li sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Ðến tại Bê-e-Sê-ba, thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình lại đó. Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng, xin chết mà rằng: Ôi Ðức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Ðoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng giêng. Có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn uống, rồi lại nằm. Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người chổi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Ðức Chúa Trời” (I Các Vua 19:1-8). Lời Chúa ghi rõ, thiên sứ của Chúa tiếp trợ lương thực cho Ê-li để ông có đủ sức vượt một chặng đường 40 ngày và 40 đêm đến núi của Đức Chúa Trời. Bốn mươi ngày và đêm này là thời gian cần có cho Ê-li vượt qua khoảng cách địa dư chứ không phải 40 ngày đêm Đức Chúa Trời chuẩn bị Ê-li để thực hiện một mục đích nào cho Ngài. Chúng ta biết, sau đó, Ê-li truyền chức tiên tri lại cho Ê-li-sê rồi ông được Chúa cất lên trời. Nếu cần phải được Chúa dành 40 ngày để chuẩn bị thực hiện một mục đích của Ngài thì Ê-li-sê mới là người cần được chuẩn bị.
  • Dân thành Ni-ni-ve: Xin xem trong Giô-na đoạn 3. Lời Chúa ghi rõ, dân thành Ni-ni-ve nghe lời giảng của tiên tri Giô-na thì lập tức ăn năn tội lỗi trong tro bụi và Chúa đã tha tội cho họ mà không diệt thành. Chúa không dùng 40 ngày để chuẩn bị dân thành Ni-ni-ve thực hiện một mục đích nào cho Ngài cả.

Cho dù, lời khẳng định của Rick Warren: “Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn chuẩn bị một ai đó để thực hiện các mục đích của Ngài, Ngài dành ra 40 ngày.” trên một phương diện nào đó có thểđúng đi nữa, thì cũng không phải người được Chúa chuẩn bị tự chọn lấy khi nào thì bắt đầu giai đoạn 40 ngày, mà là chính Chúa chọn lựa! Rick Warren cố tình khiến cho độc giả tin vào sức mạnh huyền bí của “giai đoạn 40 ngày” bằng cách trưng dẫn một vài sự kiện trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, như chúng ta đã duyệt qua trên đây, không một chỗ nào trong Lời Chúa hổ trợ cho ý tưởng của Rick Warren. Vô tình hay hữu ý, Rick Warren đã liên kết việc “học tập bài học tâm linh” do ông biên soạn với những sự kiện 40 ngày trong Thánh Kinh và đưa ra lời bảo đảm:“Đến cuối cuộc hành trình này, bạn sẽ biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn và sẽ hiểu được bức tranh lớn – mọi mảng nhỏ trong cuộc đời bạn ráp lại với nhau như thế nào. Cách nhìn này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, đơn giản hóa các quyết định của bạn, khiến bạn thỏa lòng hơn, và, điều quan trọng nhất là chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.” [1]

Nếu một người có thể được “The Purpose Driven Life” chuẩn bị cho cõi đời đời thì như vậy, Hội Thánh chỉ cần phiên dịch, in và phân phát tác phẩm của Rick Warren, mà không cần phải rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa nữa. Công tác phiên dịch, in và phân phát một tác phẩm thuộc loại “best-seller” dễ dàng và ít tốn kém hơn mọi hình thức truyền giáo và giảng dạy Lời Chúa khác rất nhiều.

Mục Tử
27.09.2005

Bấm vào đây để download bài viết này

Tham khảo:

[1] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang7.

[2] “The Purpose Driven Life” được chia thành sáu phần với 40 chương:

Phần 1: Tôi có mặt trên trần gian này để làm gì?
Phần 2: Bạn được tạo dựng vì sự vui thỏa của Đức Chúa Trời
Phần 3: Bạn được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Tròi
Phần 4: Bạn được tạo dựng để trở nên giống như Đấng Christ
Phần 5: Bạn được tạo dựng để phục vụ Đức Chúa Trời
Phần 6: Bạn được tạo dựng với một sứ mệnh

[3] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang57.

[4] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang7.

[5] Sống theo đúng mục đích, Rick Warren; bản dịch Việt Ngữ không đề tên nhà xuất bản và năm phát hành, trang92, 93.

Copyright Notice: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry – All Rights Reserved © 2006 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

3,282 views