4,154 views

Trách Nhiệm Dịch Thuật Và Phổ Biến Một Tác Phẩm Trong Hội Thánh

Mục Tử

Phiên dịch các tác phẩm Cơ-đốc giáo, hợp với sự dạy dỗ của Thánh Kinh, về mọi thể loại sang Việt ngữ là một công tác đáng được khích lệ và nâng đỡ, vì đó là kho tàng của Hội Thánh chung, cần được quảng bá rộng rãi để mang lại phước hạnh cho con dân Chúa người Việt. Tuy nhiên, việc xác định đâu là những tác phẩm thật sự được Chúa ban phước và sử dụng, nâng đỡ đời sống tâm linh của con dân Chúa để đưa vào dịch thuật là một trọng trách mà người đảm nhận phải hết sức cẩn thận tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Không phải bất cứ một “best seller” nào hoặc tác phẩm do bất kỳ một nhân vật nỗi tiếng nào viết ra cũng đương nhiên là đúng với sự dạy dỗ của Thánh Kinh, mà tác phẩm đó cần phải được cẩn thận đối chiếu với Thánh Kinh. Người đứng ra giới thiệu, dịch thuật một tác phẩm có trách nhiệm đối với tâm linh của người đọc ngang bằng với tác giả. Nếu chúng ta đặt Chúa là trên hết trong mọi việc làm của chúng ta, ắt hẳn chúng ta sẽ rất cẩn thận trong việc giới thiệu anh chị em của mình với một tác phẩm.

Thời gian qua, hiện tượng “PDL” và “PDC” (“Purpose Driven Life” và “Purpose Driven Church”) đã trở thành một cuộc tranh luận sôi nổi trong các giáo phái Cơ-đốc. Hiện tượng này phát sinh từ hai tác phẩm nổi tiếng bán chạy nhất hiện nay của Pastor Rick Warren: “Purpose Driven Life” và “Purpose Driven Church,” với số ấn hành hàng chục triệu bản, được dịch ra hàng chục ngôn ngữ, được tiếp nhận và đưa vào học tập bởi hàng chục giáo phái, hàng ngàn Hội Thánh địa phương, và một số các nhóm Công Giáo, Mormon, lẫn New Age.

Tại Hoa Kỳ, hai tác phẩm này cũng đã được dịch ra Việt ngữ, phổ biến rộng rãi trong các hội đồng thường niên của Baptist cũng như C&MA, được nhiều mục sư Việt Nam ủng hộ và đưa vào học tập trong Hội Thánh, được cổ động, quyên góp tài chánh để phổ biến rộng rãi về Việt Nam.

Cuộc tranh luận về nội dung của hai tác phẩm “Purpose Driven Life” và “Purpose Driven Church,” được dịch ra Việt ngữ là “Sống Theo Đúng Mục Đích” và “Hội Thánh Theo Đúng Mục Đích” đã nêu lên những điểm lệch lạc về thần học Thánh Kinh trong hai tác phẩm này, đồng thời nêu rõ thái độ tắc trách của Pastor Rick Warren đối với Lời Chúa khi ông dựa vào những bản dịch diễn ý sai lạc với ý chính của Thánh Kinh để bảo vệ quan điểm, luận cứ của mình trong hai tác phẩm nói trên.

Nhiều pastor Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục lên tiếng cảnh giác Hội Thánh chung về những sai lầm trong hai tác phẩm “Purpose Driven Life” và “Purpose Driven Church” của Pastor Rick Warren. Phía mục sư Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho đến nay, không thấy có một ai lên tiếng phê bình những sai lầm trong hai tác phẩm này và cách sử dụng Thánh Kinh tắc trách của tác giả.

Nếu những gì các pastor Hoa Kỳ dựa trên Thánh Kinh phê bình về hai tác phẩm “Purpose Driven Life” và “Purpose Driven Church” là đúng, thì xin quý mục sư Việt Nam làm ơn lên tiếng cảnh báo cho tín đồ người Việt biết và những người có trách nhiệm làm ơn chấm dứt ngay việc quảng bá hai tác phẩm này vào Hội Thánh Việt Nam. Nếu những gì các pastor Hoa Kỳ dựa trên Thánh Kinh phê bình về hai tác phẩm này là sai, thì xin quý mục sư Việt Nam vui lòng chứng minh cái sai của họ, để tín đồ yên tâm bồi linh với hai tác phẩm này.

Thiển nghĩ, đó là thiên chức của người chăn bầy.

Mục Tử
09.2005

Bấm vào đây để download bài viết này

Copyright Notice: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry – All Rights Reserved © 2006 Vietnamese Christian Mission Ministry, Inc. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức với điều kiện giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.

Share This:

Comments are closed.

4,154 views