Huyền Bí Vatican, Sự Hiện Ra của Bà Ma-ri Đã Bộc Lộ

Nguyên tác: “Vatican Occult, Marian Apparitions Exposed” trong YouTube, của Kyte Cutter

Chuyển ngữ: Mã Thiên Ân

Phép lạ thật là có sức mạnh khủng khiếp đã lôi cuốn con người còn hơn cả những lẽ thật trong Thánh Kinh. Sự hiện ra của bà Maria đã lôi cuốn hằng triệu người trên thế giới thờ lạy bà, nhất là những người không hiểu biết lẽ thật trong Thánh Kinh, hoặc có thể bị phép lạ của bà hấp dẫn quá nên đã lôi cuốn khiến họ quên đi lẽ thật. Những nơi bà hiện ra hằng năm có hằng triệu khách hành hương đến thăm viếng và xin dấu lạ của bà. Có nhiều người đã nhận được phép lạ và về làm chứng cho mọi người nghe. Ai núp sau bức tuợng của Maria ? Chắc các bạn đã đoán ra ai rồi, phải không? (Người dịch).

Sự hiện ra khắp trên thế giới và những dấu kỳ phép lạ của bà Maria đã lừa dối Giáo Hội Công Giáo La Mã và hằng triệu người trên thế giới (trong đó có cả Vietnam).

Giáo hoàng Giáo hội CGLM thuộc về chế độ Tân Thế Giới đã xúc tiến Hòa Bình Thế Giới vào tháng giêng năm 2004. Tại thành phố Vatican, Giáo hoàng Gio-an Phao-lô đệ nhị vào đầu năm đã nhấn mạnh rằng hòa bình có thể thực hiện, và ngài kêu gọi thành lập một chế độ Tân Quốc Tế. Tờ CNN nói: “Giáo hoàng kêu gọi thành lập Chế độ Tân Thế Giới vào thứ năm, ngày 1 tháng 1 năm 2004.

Tại thành phố Vatican, Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã kéo chuông vào đầu năm mới với lời kêu gọi hòa bình Trung Đông, Phi Châu và thành lập một chế độ Tân Thế Giới dựa trên căn bản phẩm giá con người và bình đẳng giữa các quốc gia. Năm nay GH tiếp tục nhắc đến sự xung đột quanh địa cầu, nhưng ngài nhấn mạnh về hòa bình và chú trọng việc thành lập luật pháp quốc tế và chế độ Tân Quốc Tế dựa trên những mục tiêu của Liên Hiệp Quốc. Ngài đã kêu gọi thực hiện một chế độ có thể giải quyết những nan đề hiện nay dựa trên phẩm giá con người và một xã hội phát triển, để củng cố các quốc gia giàu và nghèo, chia xẻ những tài nguyên, và thành quả của khoa học kỹ thuật.

Làm sao họ có thể đạt được điều này ? Nhờ vào dấu kỳ phép lạ của bà Maria chăng ?

Còn về phần Đức Chúa Jêsus là ai và làm gì ? Thánh kinh nói rằng:

  • Đức Chúa Jêsus gánh tội lỗi cho chúng ta (Ga-la-ti 3:13; I Giăng 1:9)
  • Tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, chúng ta không còn bị Thiên Chúa đoán phạt (Rô-ma 8:1)
  • Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người mà nếm trải sự chết (Hê-bơ-rơ 2:8,9)
  • Đức Chúa Jêsus trở nên người tội lỗi vì chúng ta để chuộc tội cho chúng ta (II Cô-rinh-tô 5:21).

Theo Giáo hội Công giáo La Mã, nếu ai không nhờ vào bà Maria thì sẽ bị hư mất.

Bà Maria được gọi là Cửa Thiên Đàng, không ai có thể vào Vương quốc đó mà không qua bà. Con đường cứu rỗi duy nhất chỉ qua bà Maria mà thôi. Khi đọc kinh cầu nguyện, người Công giáo nhắc đến bà Maria nhiều nhất.

Trái lại Thánh Kinh khẳng định rằng: “Vì chỉ có một Thiên Chúa và chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Giê-su Kitô cũng là người thật.” (I Ti-mô-thê 2:5) Và “Thầy là đường lối, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Cha, nếu không qua Thầy.” (Gio-an 14:5b) Hai câu KT trên trích từ Bản dịch Tân Uớc của Hồng y giám mục Trịnh văn Căn.

Theo Công giáo, sự cứu rỗi tất cả tùy thuộc vào ân huệ và sự bảo vệ của bà Maria. Ai được Maria bảo vệ thì được cứu, còn không thì bị hư mất (CG gọi là mất linh hồn).

 Họ nói:” Sự cứu độ của chúng tôi thuộc về Mẹ…Thiên Chúa sẽ cứu chúng tôi qua sự cầu thay của Mẹ Maria..”

Trên thế giới có hai phía đang thành hình:

  • Một phía nói rằng: “Mẹ Maria cứu chúng tôi”.
  • Còn phe theo Thánh Kinh nói rằng: “Đức Chúa Jêsus cứu chúng tôi.”

Bạn theo về phía nào, theo Phúc Âm (tin lành) đời đời hay theo sự hiện ra của bà Maria ?

Nhà thần học Karl Rahner đã bày tỏ, càng lúc thiên hạ càng sẵn sàng tiến về sự can thiệp của thần thánh có hiệu quả thực tiễn và dễ tin hơn là đi theo sự dạy dỗ của thần học sáng suốt và Hội Thánh. Những sự hiện ra của bà Maria xảy ra khắp nơi trên thế giới, và những phép lạ của bà như là Mẹ Chảy Nước Mắt, Mẹ Chảy Máu, Mẹ nhấp môi, Mẹ Vỗ Tay, Mẹ Chớp Mắt, Tà áo Mẹ bay bay….và ngay cả Mình Thánh Chúa Giêxu cũng chảy máu nữa…đã lôi kéo hằng triệu người thờ lạy bà.

Thánh Kinh cho chúng ta biết, vào thời kỳ cuối cùng Ma quỷ sẽ làm ra những dấu kỳ phép lạ để thiên hạ hiếu kỳ mà chạy theo thờ phượng nó:

     “Vì nhiều Ki-tô giả (Christ giả) và tiên tri giả sẽ xuất hiện, họ sẽ làm những phép lạ to lớn khả dĩ lừa dối, nếu có thể cả những kẻ lành nữa (người được cứu) Tin mừng theo Thánh Mathêu 24:24 Bản dịch của Hồng y Trịnh văn Căn.

     “Chúng là những linh của Ma quỷ làm được các phép lạ đến cùng các vua trên đất của toàn thế gian để nhóm họ lại trên chiến trận vào ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ áo xống mình, để không bước đi lõa lồ, và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình ” (Khải Huyền 16:14, 15 Bản dịch Ngôi Lời).

Tóm lại phép lạ là thứ dễ dàng cám dỗ người ta nhất, nếu họ không nắm chắc được lẽ thật trong Thánh Kinh đã báo trước cho mình đề phòng sự lừa dối này. Kẻ không biết lẽ thật có thể cho rằng những phép lạ đó đến từ Thiên Chúa, rồi thờ lạy Thiên Chúa qua kẻ làm phép lạ. Riêng tôi khi nhận thấy phép lạ do Ma quỷ làm thì tôi lại càng tin chắn có một Đấng Chân Thần mình đang trông đợi về sống với Ngài hưởng phước hạnh đời đời.

                                                                                        Mã Thiên Ân phóng dịch

Đọc Tiếp →

Hình Tượng của Billy Graham

Bấm vào đây để download bài viết này

[3676]

Thánh Kinh:

"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất." (Xuất Ê-díp-tô- Ký 20:3)

"15 Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp;
16 e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc
hình của người nam hay người nữ,
17 hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời,
18 hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất;
19 lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quì xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng.
" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-19)

Vào cuối năm 2006 vừa qua, Southern Baptist Convention đã khánh thành tượng của nhà Truyền Giáo Billy Graham tại trụ sở của mình ở Greensboro, North Carolina, USA.  Sau đó, tượng được dời về đặt vĩnh viẽn tại trụ sở của Lifeway Christian Resources, một chi nhánh chuyên về văn hóa phẩm của SBC tại Nashville, Tennessee, USA. Dĩ nhiên là có những lý do nghe rất "hợp tình, hợp lý" được đưa ra để giải thích cho việc tạc tượng và dựng tượng này. Nhưng cốt lõi của vấn đề vẫn là, hành động tạc tượng, dựng tượng này có vi phạm cấm lệnh của Đức Chúa Trời hay không!

Thực tế, người tạc tượng (là một pastor) tuyên bố: "Đức Chúa Trời mang đến tận cửa nhà tôi". Ý ông nói, Chúa đã mang công tác tạc tượng này đến giao cho ông. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra ở đây là: Đức Chúa Trời nào? Đức Chúa Trời là Đấng tuyên phán cấm lệnh trên đây từ mấy ngàn năm trước hay "Đức Chúa Trời của đời này"?

Điều lạ lùng là chính nhà Truyền Giáo Billy Graham đồng thuận việc tạc tượng này và cử con trai của mình đến tham dự lễ khánh thành.

Southern Baptist Convention bao gồm 16,300,000 tín đồ trong 43,000 nhà thờ, với 5,000 gia đình giáo sĩ công tác ở hải ngoại. Hội Liên Hữu Báp-tít Việt Nam tại Hoa Kỳ là thành viên của Southern Baptist Convention.

Mời các bạn đọc theo linh sau đây để đọc lời tuyên bố của người tạc tượng và xem hình ảnh ghi lại quá trình tạc tượng: http://www.lifeway.com/billygraham/statue.htm

Dưới đây là các links khác liên quan đến hình tượng của Billy Graham:

http://www.godhatesfags.com/featured/epics/2006/20060613_greensboro-nc-epic.pdf
http://www.seekgod.ca/deceptions.htm
http://www.bpnews.net/bpnews.asp?ID=23478
http://www.floridabaptistwitness.com/6122.article http://www.christianpost.com/article/20061213/24044_Billy_Graham_Statue_Finds_Home_in_Nashville.htm
http://www.christianpost.com/article/20061215/24266_Statue_Depicts_Billy_Graham_Preaching_Again.htm
http://www.news-record.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060615/NEWSREC0101/606150305

Chiên Việt
01.03.2007

Đọc Tiếp →