1,260 views

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2018)

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây để nghe; và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

15/12/2018 Chú Giải Hê-bơ-rơ 
Giới Thiệu Thư Hê-bơ-rơ

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-he-bo-ro-gioi-thieu-thu-he-bo-ro/

Đọc Tiếp →

Share This:

5,978 views

Hướng Dẫn

Mến chào quý bạn đọc trong tình yêu của Đức Chúa Trời và trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Tin Lành Biện Giáo là khu mạng trình bày những bài biện luận bảo vệ sự chân thật của các giáo lý trong Thánh Kinh. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng, Thánh Kinh, bao gồm Cựu Ước và Tân Ước với 66 sách,  là Lời của Đức Chúa Trời và có thẩm quyền tuyệt đối trên loài người. Chúng tôi tin rằng, Thánh Kinh phải được chính Thánh Kinh giải thích. Tất cả những suy luận, diễn giải của loài người về nội dung của Thánh Kinh phải hợp với tất cả những lẽ thật của Thánh Kinh. Chúng tôi tin rằng, bất cứ giáo lý nào không đúng với Thánh Kinh hoặc không có trong Thánh Kinh, đều là tà giáo (tà: không đúng; giáo: sự dạy dỗ).

Đọc Tiếp →

Share This:

532 views

Điều Răn Thứ Nhì và Billy Graham

 
 
Điều răn thứ nhì do Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu truyền và chính Ngài viết trên bảng đá, mà tôi tin rằng, y theo kiểu mẫu bảng đá được cất trong Rương Giao Ước ở trong đền thờ trên trời (Khải Huyền 11:19, tham khảo Hê-bơ-rơ 9:11, 24):
 
“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc hình dạng nào trong các tầng trời, hoặc trong nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ thờ lạy chúng nó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên con cháu đến đời thứ ba và đến đời thứ tư cho những kẻ ghét Ta; và làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6).
 
Sau đó, Thiên Chúa đã truyền cho Môi-se ghi lại cách chi tiết về điều răn thứ nhì, để con dân Chúa hiểu thế nào là chớ làm tượng:
 
“Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình, vì các ngươi không thấy một hình dạng nào trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, từ nơi giữa lửa phán với các ngươi, tại Hô-rếp; kẻo các ngươi làm bại hoại cho mình, và làm một hình chạm nào, hình dạng của tà thần nào, hình thể của người nam hay người nữ, hình thể của con thú nào đi trên đất, hình thể của vật nào có cánh bay trên trời, hình thể của loài côn trùng nào bò trên đất, hình thể của con cá nào ở trong nước dưới đất.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18).

Đọc Tiếp →

Share This:

8,075 views

Thánh Kinh Không Hủy Bỏ Cũng Không Thay Đổi Điều Răn Thứ Tư

 
Huỳnh Christian Timothy
Bài Biện Giáo với Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn


Bài của Mục Sư Ấn được đăng tại đây:
http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=534#comment-30

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.mediafire.com/folder/1ygvtd6r8mvtn//pdf_biengiao

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3675
 


 

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn:

Tôi không lòng vòng như anh tưởng, tôi đang bám rất sát vấn đề chúng ta đang thảo luận, không hề lạc đề như anh nghĩ. Tôi không hề bác bỏ ngày sabat, tôi vẫn đang giữ ngày sabat mà Phao-lô đã nói cho những người ngoại bang như tôi chứ không phải của người Do Thái.

Mục Tử Huỳnh Christian Timothy:

Kính thưa anh Ấn:

Anh có lòng vòng, lạc đề hay không, thì tôi đã chứng minh cách chi tiết trong bài “Con Dân Chúa Phải Vâng Giữ Điều Răn Thứ Tư [http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=534]. Anh xác nhận hay không, không làm thay đổi sự thật. Quý độc giả biết phán đoán.

Tôi không hiểu câu anh viết: “Tôi không hề bác bỏ ngày sabat, tôi vẫn đang giữ ngày sabat mà Phao-lô đã nói cho những người ngoại bang như tôi chứ không phải của người Do Thái.” Bởi vì tôi không đọc thấy trong Thánh Kinh chỗ nào Phao-lô (hay bất cứ ai) dạy rằng, có hai loại ngày Sa-bát, một dành cho dân I-sơ-ra-ên và một dành cho các dân ngoại bang. Tôi chỉ đọc thấy Phao-lô viết là: dân ngoại bang được kết hiệp chung một gốc với dân I-sơ-ra-ên (Rô-ma 11:11-24). Nếu đã kết hiệp vào chung một gốc, thì sao lại không giữ cùng một ngày Sa-bát Thứ Bảy như dân I-sơ-ra-ên vâng giữ? Chính anh cũng nhiều lần công nhận cái lý lẽ “nhập gia tùy tục, nhập quốc tùy luật” mà!

Tại sao trong Hội Thánh của Chúa lại có hai ngày Sa-bát, một dành cho người I-sơ-ra-ên và một dành cho những người thuộc các dân ngoại? Không lẽ, tại thành phố tôi đang sống, trong Hội Thánh địa phương có một nửa là người I-sơ-ra-ên, một nửa là người thuộc các dân tộc khác, thì người I-sơ-ra-ên giữ Sa-bát và nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày Thứ Bảy, còn các dân tộc khác, ai muốn giữ Sa-bát và nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày nào thì tùy ý? Như vậy, sự hiệp một nằm ở đâu? Ngày nào mới thật là ngày Sa-bát mà Chúa muốn cho Hội Thánh của Ngài vâng giữ?

Điều tôi vẫn thắc mắc, là: Vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy có gì là khó khăn, nặng nề mà anh và các giáo hội phải kịch liệt tìm cách bác bỏ? Theo như anh nói, anh vẫn giữ ngày Sa-bát. Vậy sao anh không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy như Thánh Kinh đã truyền, mà tự ý giữ vào một ngày khác mà Thánh Kinh không hề truyền? Chỗ nào trong Thánh Kinh truyền rằng, anh có thể giữ ngày Sa-bát vào một ngày khác hơn là ngày Thứ Bảy?

Anh cũng đã công nhận với tôi, ngày Sa-bát Thứ Bảy trong Thánh Kinh vẫn là ngày Thứ Bảy theo lịch chúng ta đang dùng ngày nay. Nhưng anh lại giữ ngày Sa-bát vào một ngày khác hơn là ngày Thứ Bảy, mà anh gọi là “ngày Sa-bát Tân Ước.” Tôi xin hỏi, ai đã đổi ngày Sa-bát của Chúa sang một ngày khác trong tuần lễ? Chính anh cũng xác nhận: Đức Chúa Jesus là Chúa của ngày Sa-bát! Vậy, nếu Đức Chúa Jesus đã không thay đổi ngày Sa-bát sang một ngày nào khác trong tuần lễ, thì ai là người có thẩm quyền để làm điều đó?

Nếu ai nấy tự chọn bất cứ một ngày nào đó để làm ngày Sa-bát cho mình, thì phải hiểu lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 24:20, như thế nào? Con dân Chúa phải cầu nguyện như thế nào? "Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát" (Ma-thi-ơ 24:20). Không lẽ người I-sơ-ra-ên thì cầu nguyện cho ngày ấy đừng xảy ra vào ngày Thứ Bảy, còn anh Ấn thì cầu nguyện cho ngày ấy đừng xảy ra vào Chủ Nhật? Người khác thì cầu nguyện cho ngày ấy đừng xảy ra vào Thứ Hai? Nếu vậy thì chỉ cần bảy người tin Chúa trong Thời Đại Nạn, mỗi người chọn một ngày trong tuần lễ làm ngày Sa-bát cho mình, rồi cầu nguyện xin Chúa đừng cho ngày trốn tránh AntiChrist xảy ra trong ngày Sa-bát, thì ngày ấy sẽ không bao giờ xảy ra!

Đọc Tiếp →

Share This:

6,692 views

Con Dân Chúa Phải Vâng Giữ Điều Răn Thứ Tư

Huỳnh Christian Timothy
Bài biện giáo với Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.mediafire.com/folder/1ygvtd6r8mvtn//pdf_biengiao

Kính thưa anh Ấn,

Tôi xin thú thật với anh, là tôi cảm thấy thất vọng, sau khi đọc xong bài biện giải của anh tại đây: http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=525#comment-26.

Tôi có nhận xét là:

1. Anh lòng vòng với những chi tiết không liên quan gì đến ý đang biện luận, nên cứ hay bị lạc đề, và không còn nhớ là đối phương đang muốn nói gì với anh:

Tôi đã nói rất rõ, tôi đang luận đến việc tại sao Chúa lập ra ngày Sa-bát, không phải tôi đang luận về việc ai có thẩm quyền trên ngày Sa-bát; cho nên, tôi trích dẫn Mác 2:27 để anh nhớ rằng: Chúa lập ngày Sa-bát vì loài người cần ngày Sa-bát. Anh không thể ngang nhiên bác bỏ ngày sa-bát!

Vậy thì anh cứ cố ý buộc tôi phải trích dẫn luôn Mác 2:28 để làm gì? Câu ấy có liên quan gì đến cái lý do vì sao mà Chúa lập ngày Sa-bát? Không có câu đó thì Mác 2:27 không đủ giúp cho chúng ta hiểu rằng, vì chúng ta cần được nghỉ ngơi, thờ phượng Chúa, mà Chúa lập ra ngày Sa-bát, và ra lệnh cho chúng ta tôn thánh ngày ấy hay sao?

Câu đó dành cho anh thì đúng hơn, để anh tự hỏi ai là người có thẩm quyền bác bỏ sự giữ ngày Sa-bát.

Tương tự như vậy, nếu tôi đang nói đến sự kiện tại sao chính phủ Mỹ cho phép tôi và bao nhiêu cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình được vào tỵ nạn tại nước Mỹ, thì tôi không cần phải nói đến ai đã ban hành đạo luật nhân đạo ấy! Không ai có thể bắt lẽ tôi rằng, tại sao anh không nói luôn là luật ấy do quốc hội Mỹ ban hành! Bởi vì chi tiết ấy không liên quan gì đến trọng điểm tôi đang trình bày, là nói về trách nhiệm và lương tâm của người Mỹ đối với quân đội của một quốc gia mà họ gọi là đồng minh, đã bị họ bỏ rơi mà bại trận, và bị kẻ thắng trận tước đi quyền làm người.

Đọc Tiếp →

Share This:

5,211 views

Ngày Sa-bát Trong Thánh Kinh và Lịch (5)

Ngày Sa-bát Trong Thánh Kinh và Lịch (5)


Nguyễn Quốc Ấn
Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.mediafire.com/folder/1ygvtd6r8mvtn//pdf_biengiao

 

Kính thưa quý bạn đọc,

Trong một email, Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn đã đề nghị ông và tôi xưng hô nhau là anh em cho thân mật. Tôi rất vui mà nhận lời, vì con dân Chúa là anh chị em trong Hội Thánh của Ngài. Vì thế, kể từ bài biện luận này trở đi, tôi xin gọi Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn là “anh Ấn.”

Trong phần trích đăng lời biện luận của ông, tôi vẫn ghi là: “Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn.” Trong phần biện luận của tôi, tôi vẫn ghi là “Mục Tử Huỳnh Christian Timothy.” Lý do là: Tôi muốn xác định những lời biện luận của chúng tôi là những lời được trình bày trong chức vụ của hai người làm bổn phận chăn bầy chiên của Chúa.

Vì anh Ấn dùng danh xưng “mục sư” mà các giáo hội đã phong cho anh, nên tôi ghi là: “Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn.” Về phần tôi, tôi đã khước từ việc người ta gọi tôi bằng danh xưng “mục sư,” mà chỉ nhận mình là một người chăn, chăn dắt bầy chiên Đức Thánh Linh đã giao phó cho tôi, nên tôi dùng danh xưng “mục tử,” tức “người chăn.” Tôi đã viết một bài trình bày rất rõ ràng, vì sao tôi không nhận danh xưng “mục sư.” Quý bạn đọc có thể đọc và tải xuống tại đây: http://biengiao.timhieutinlanh.net/?p=29.

Tiếp theo đây, kính mời quý bạn đọc theo dõi tiếp phần biện luận của tôi với Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn.

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn:

Ông cứ bình tỉnh. Thôi, cứ cho là tôi sai đi, tôi xin lỗi ông và bạn đọc. Tôi chỉ khích nhẹ để cho ông mất bình tĩnh, ngạc nhiên, lo âu khi trao đổi với tôi, cho nên nhiều lần tôi kêu gọi ông bình tĩnh là vậy đó. TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI ÔNG VÀ BẠN ĐỌC.

Mục Tử Huỳnh Christian Timothy:

Kính thưa anh Ấn, hoặc là anh sai hoặc là anh không sai. Tôi không thể cứ cho là anh sai để cho anh phải xin lỗi trong khi bản thân anh không nhận là anh sai.

Tôi không phải là người “bé xé ra to.” Nhưng chúng ta đang trong danh của Chúa, làm công việc biện giải về lẽ thật của Lời Chúa, với tư cách là những người cho chiên của Chúa ăn Lời Chúa; vì thế, mỗi điều chúng ta trình bày phải ngay thẳng, chân thật, và rõ ràng. Chúng ta phải cẩn thận trình bày các lý luận của mình, trưng dẫn đầy đủ tài liệu tham khảo, để cho những kẻ kịch liệt chống Chúa và nói xấu con dân Chúa, như Trần Chung Ngọc và nhóm Giao Điểm, cũng không thể miệt thị chúng ta là những con chiên khờ khạo, thất học, nói vô căn cứ, không có trình độ lý luận… như họ vẫn thường như vậy!

Đọc Tiếp →

Share This:

5,497 views

Hỏi & Đáp: Tại Sao Viết Hoa Chữ “Ngày Thứ Bảy?”

Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.mediafire.com/folder/18qyns4flqfbj//2013_hoidap

 

Hỏi:

Xin hỏi, tại sao các chữ “ngày thứ bảy” (the seventh day) trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 đều viết hoa?


Đáp


Một Vài Từ Ngữ Liên Quan đến Ngày Thứ Bảy

Trước hết, chúng ta cần phân biệt các từ ngữ sau đây trong tiếng Hê-bơ-rơ:

1. Số 7 (seven) trong tiếng Hê-bơ-rơ: là “שֶׁבַע,” phiên âm sang tiếng Việt là “sa-ve,” mã số Strong là H7651 [1].

Sáng Thế Ký 5:8 “Sau khi Sết sinh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm lẻ bảy năm, sinh con trai con gái.”

Gen 5:8 “And Seth lived after he begat Enos eight hundred and seven years, and begat sons and daughters: ”

Gen 5:7 ויחיH2421 שׁתH8352 אחריH310 הולידוH3205 אתH853 אנושׁH583 שׁבעH7651 שׁניםH8141 ושׁמנהH8083 מאותH3967 שׁנהH8141 ויולדH3205 בניםH1121 ובנות׃H1323


 

Đọc Tiếp →

Share This:

5,514 views

Ngày Sa-bát Là Ngày Thứ Bảy Trong Tuần

Kính thưa Mục Sư Nguyển Quốc Ấn và quý bạn đọc:

Vì bài hồi đáp này dài hơn quy định dành cho một comment, nên tôi phải đăng thành bài mới.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy

 

Ngày Sa-bát Trong Thánh Kinh và Lịch (4)


Nguyễn Quốc Ấn
Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.mediafire.com/folder/1ygvtd6r8mvtn//pdf_biengiao

Kính thưa Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn,

Tôi rất buồn khi thấy ông không quan tâm gì đến những câu Thánh Kinh tôi trưng dẫn, cho thấy, Chúa gọi ngày Thứ Bảy (the seventh day) là Sa-bát, ngày Lễ Nghỉ của Ngài, mà cứ khăng khăng cho rằng Chúa không xác định ngày Sa-bát (nghỉ ngơi) là ngày Thứ bảy (the seventh day of the week).

Nếu Thánh Kinh đã được trưng dẫn rõ ràng như vậy, mà ông vẫn không công nhận ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát, thì tôi xin phép ngưng việc biện giáo với ông vậy.


Xin ông vui lòng cho tôi biết, có phải tất cả những câu Thánh Kinh dưới đây đều dùng từ ngữ Hê-bơ-rơ השׁביעי (H7637) có nghĩa là “ngày Thứ Bảy” (the seventh day) hay không? Tôi dùng Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012, King James Version, và Thánh Kinh nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, vì trong bài hồi đáp cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, ông cho biết là ông có đọc Thánh Kinh nguyên ngữ. Vậy, có phải nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của từ ngữ השׁביעי (H7637) có nghĩa là “the seventh day” trong tiếng Anh như các dịch giả Bản King James đã dịch, và có nghĩa là “ngày Thứ Bảy” trong tiếng Việt, như trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012, hay không? Nếu không, thì xin ông cho biết, từ ngữ Hê-bơ-rơ השׁביעי (H7637) có nghĩa là gì. Tô tôi đậm và tô đỏ các chữ: השׁביעי (H7637), The seventh day, và Ngày Thứ Bảy trong các câu Thánh Kinh cho ông dễ nhìn thấy.

Đọc Tiếp →

Share This:

5,836 views

Ngày Sa-bát Trong Thánh Kinh và Lịch

Nguyễn Quốc Ấn
Huỳnh Christian Timothy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://www.mediafire.com/folder/1ygvtd6r8mvtn//pdf_biengiao

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn:

Tôi xin bổ sung thêm những gì tôi biết về ngày Sabat. Tiếng Hê-bơ-rơ, chữ Sabat xuất phát từ chữ Sabety nghĩa là số 7 (number seven), chứ không phải là thứ Bảy (Tiếng Anh: Saturday, hay tiếng Pháp: Samedi). Thế thì, thứ Bảy mà KT nói, không nói về thứ Bảy mà hiện nay theo lịch của các nước không Do Thái sử dụng. Vì điều ĐCT phán trước khi có lịch. Chúng ta hãy xem ý kiến sau đây trên Bách Khoa Toàn Thư:

Mục Tử Huỳnh Christian Timothy:

Danh từ Sa-bát được dùng trong điều răn thứ tư: “Hãy nhớ ngày Sa-bát. Hãy thánh hóa nó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8), là danh từ “shabbath,” /Sa-bát/, trong tiếng Hê-bơ-rơ [1]. Danh từ này được Thiên Chúa dùng làm tên riêng cho ngày Thứ Bảy trong tuần lễ và được Môi-se lập lại lần đầu tiên trong Xuất Ê-díp-tô Ký 16:23 “Người đáp rằng: Ấy là lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán rằng: Mai là Lễ nghỉ, tức ngày Sa-bát thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy nướng món gì các ngươi muốn nướng, hãy nấu món gì các ngươi muốn nấu; nếu còn dư, hãy để dành đến sáng mai.”

Danh từ “shabbath,” /sa-bát/ ra từ động từ “shabath,” /sa-vép/, có nghĩa là “ngưng, nghỉ” [2]. Trong khi đó, số bảy trong tiếng Hê-bơ-rơ là “sheba`,” /sa-ve/ [3]; và danh từ “Lễ Nghỉ” trong Xuất Ê-díp-tô Ký 16:23 là “shabbathown,” /sa-ba-thôn/ [4]. Chữ “Lễ” nói đến nghi thức thờ phượng Thiên Chúa trong sự nhóm hiệp thánh. Chữ “Nghỉ” có nghĩa là ngưng, nghỉ lao động như Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11 đã giải thích rõ: “Hãy nhớ ngày Sa-bát. Hãy thánh hóa nó. Ngươi hãy lao động và làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi; ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, hoặc khách ở trong các cửa của ngươi. Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.”

Đọc Tiếp →

Share This:

3,865 views

Biện Giáo về Việc Giữ Ngày Sa-bát

Kính thưa quý bạn đọc,

Từ khi trang Biện Giáo được xây dựng mới trở lại, thì chúng tôi đã quyết định chỉ đăng bài biện giáo trình bày các lẽ thật của Thánh Kinh, chỉ ra những giáo lý nghịch lại Thánh Kinh; chứ không tạo ra diễn đàn thảo luận như trang Biện Giáo cũ. Lý do là, chúng tôi không có thời gian để điều hành sự thảo luận, xóa bài những kẻ mang danh con dân Chúa mà lời lẽ thuần xác thịt.

Gần đây, có hai vị mục sư là giáo sư của Viện Thần Học Việt Nam, có quan điểm tương phản với việc chúng tôi giảng dạy rằng: Con dân Chúa trong Hội Thánh phải giữ Mười Điều Răn, trong đó có điều răn thứ tư về việc giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy!

Đọc Tiếp →

Share This:

3,895 views

Ý Kiến Bạn Đọc về Bài “Địa Vị của Gia-cơ Trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem”

Kính thưa quý bạn đọc.

Chúng tôi xin ghi lại ý kiến của quý bạn đọc về bài “Địa Vị của Gia-cơ Trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem” dưới đây; và sẽ cập nhật mỗi khi nhận được ý kiến mới. Các ý kiến sẽ được đăng theo thứ tự: mới trước, cũ sau. Xin email ý kiến của quý bạn đến: admin@timhieutinlanh.net. Cám ơn quý bạn.

Xin đọc bài nhận định:

Một Khuynh Hướng Nguy Hiểm Trong Việc Giải Kinh và Phê Bình Thánh Kinh

Admin
www.biengiao.timhieutinlanh.net

 

28.9.2013 Phan Văn Tấn: Thật người viết lên bài đó ngông cuồng mà người đời có câu “Coi Trời bằng vun.” Thật con người phạm thượng cùng Đức Thánh Linh, là tội không thể tha được (Ma-thi-ơ 12:31-32).

Chúng ta cũng không phải lấy làm ngạc nhiên. Vì Thánh kinh cho biết trong ngày sau rốt có tiên tri giả, giáo sư giả, christ giả nổi lên (Ma-thi-ơ 24:11; Mác 13:22; II Phi-e-rơ 2:1-3), để dỗ dành người ta và đánh đỗ Tin Lành của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 13:9; Ga-la-ti 1:6-7 ). Người viết bài nầy là con cái ma quỷ, nên họ không có lẽ thật và không tin lẽ thật (Giăng 8:44).

Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, chính Ngài trực tiếp ban cho, được Đức Chúa Trời hà hơi và bởi Đức Thánh Linh cảm động mà các Đấng Tiên tri và các Sứ đồ viết nên Lời Ngài, chớ chẳng một người nào cả (II Phi-e-rơ 2:20-21 ). Lời Chúa được tôn cao hơn Danh Chúa và Lời Chúa còn lại đời đời (Thi Thiên 138:2; Thi 119:89, 152; I Phi-e-rơ 1:25; Ma-thi-ơ 5:18;24:35; Mác 13:31; Lu-ca 16:17; 21:33).

Lời Chúa khẳng định: Bất cứ ai giải nghĩa sai trật và dạy người ta sự sai trật Lời Chúa thì chuốc lấy sự hư mất cho mình (II Phi-e-rơ 3:16) Xin Thiên Chúa gìn giữ con cái Ngài trong sự nghe Lời Ngài, ban sự khôn ngoan để mỗi người biết phân biệt Lời Chúa cách đúng đắn. Amen.

Trong ân điển của Chúa Jesus Christ

Phan Văn Tấn

 

26.9.2013 Nguyễn Thị Thanh Thủy: Đây là nhận định của tôi về bài viết “Một khuynh hướng nguy hiểm trong việc giải kinh và phê bình Thánh Kinh.”

Cảm ơn anh Tim đã đăng bài viết “Địa vị của Gia Cơ trong hội thánh tại Gierusalem,” qua bài viết này chúng ta thấy tác giả không có Đức Thánh Linh ở trong người họ. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt nên mới có thái độ và suy nghĩ quái gỡ như vậy.

Chúng ta cũng không mấy gì ngạc nhiên khi thấy thời kỳ sau rốt này có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả, christ giả dấy lên, làm sai lệch lời Chúa, vì Chúa đã báo trước cho chúng ta: “Trong thế gian đã rải nhiều kẻ địch lại Đấng Christ dỗ dành chúng ta, cho nên chúng ta hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình.”

Người này thật là phạm thượng và không biết: “Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh Chúa” (Thi Thiên 138:2).

Chúa dạy: “Vậy chớ nên như kẻ dạy dột, nhưng phải hiểu rỏ ý muốn của Chúa là thể nào.” Cảm tạ Chúa, vì lời Chúa là ngọn đèn cho chân cho tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Vì có lời của Chúa chúng ta mới thấy rõ được những mưu kế của Satan đang dỡ trò, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ

Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.

24.9.2013 Thanh Phan Thời kỳ sau rốt đang xảy ra nên có biết bao điều trái nghịch với Thánh Kinh đã và đang xảy ra từ ngoài xã hội đi vào bên trong các Giáo hội (mang danh Chúa) và Hội thánh. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy bài viết: “Địa Vị của Gia-cơ Trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.” Vì nó đã góp phần vào việc ứng nghiệm lời Chúa được chép trong (II Ti-mô-thê 4:3-4: Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.) Việc giải kinh và phê bình Thánh Kinh của bài đó chỉ là những tư tưởng của xác thịt (thần học loài người) do Sa-tan soi dẫn vì tác giả (và người gởi) là công cụ đắc lực của chúng.

24.9.2013 Đào Minh Hồng Ân “Phàm người khôn-khéo làm việc cứ theo sự hiểu-biết;
Nhưng kẻ ngu-muội bày-tỏ ra sự điên-dại mình” (Châm Ngôn 13:16).

– Tác giả là một người có trí tưởng tượng phong phú.
– Có thời gian rảnh để suy diễn ra mọi việc theo ý riêng rồi gán ghép cho nhân vật.
– Thiếu sự hiểu biết và không chịu tìm hiểu nghiên cứu.
Không hiểu tại sao tác giả lại dám can đảm viết sai sự thật như vậy. Con nghĩ là bất kì một Cơ Đốc Nhân nào đọc bài viết này cũng đều thấy bất bình. Con cũng mong là sẽ không còn ai viết và phổ biến các bài viết tương tự như thế này nữa.

 

23.9.2013 Ngoc Nguyen Trước tiên tôi xin được phép tuyên xưng như sau: Tôi tin toàn bô quyển Thánh Kinh mà chúng ta có ngày nay là Lời của Đức Chúa Trời và thẩm quyền của Ngài. Cảm tạ Chúa, cám ơn anh Tim đăng bài này. Tôi nhận thấy những lời lẽ “Giải kinh” theo kiểu trên của “kẻ nào đó” thật hỗn hào – phạm thượng. “họ” đã “hích” người nọ rồi “đẩy” người kia và thốt ra những lời thật “Tanh” mùi “thịt và huyết”. phải chăng kì cuối gần kề rồi những sự việc này tất phải xảy ra thôi, những kẻ nghịch với Lời Chúa cũng sớm lộ nguyên hình.

 

Share This:

5,140 views

Một Khuynh Hướng Nguy Hiểm Trong Việc Giải Kinh và Phê Bình Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/1ygvtd6r8mvtn/pdf_biengiao

Huỳnh Christian Timothy

Hôm nay, 22.9.2013, tôi nhận được một email giới thiệu bài viết: “Địa Vị của Gia-cơ Trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.”

Sau khi bấm vào nối mạng dẫn đến trang mạng có đăng bài viết, tôi bắt đầu đọc và thật là ngạc nhiên khi thấy tác giả mạnh mẽ phê bình Gia-cơ như sau (trích nguyên văn, phần tô đậm do tôi):

Tôi tin Gia-cơ muốn tham dự vào trung tâm Hội Thánh mà Chúa Jêsus đã hứa thành lập. Ông không muốn sống ở tỉnh lẻ, ở thành nhỏ Na-xa-rét. Ông không muốn làm tín đồ ngoại ô của Hội Thánh theo nghĩa đen. Ông muốn ở thủ đô là chỗ hoàng tộc của ông đã sống từ bao nhiêu thời kỳ về trước.

Vào thế kỷ thứ hai S.C., giám mục Hội Thánh tại kinh thành La-mã cũng ỷ lại vị thế thủ đô của Hội Thánh mình mà đã tự tôn mình có địa vị cao hơn tất cả các giám mục khác trong cả đế quốc La-mã. Nhiều tôi tớ Chúa tại Saigon hiện nay cũng có ý thức hệ và thái độ làm cao như vậy trên tất cả các thừa sai khác của Chúa trong cả nước. Đó là tư tưởng muốn làm đầu trên các hội thánh của Gia-cơ.”

Tôi không biết tác giả bài viết dựa vào đâu để tin rằng: Gia-cơ muốn làm đầu trên các Hội Thánh?

Tôi thật không hiểu nổi, làm sao Gia-cơ, một người tin Chúa sau 12 sứ đồ, mà chỉ sau 22 năm đã có thể vượt lên ngồi ghế chủ tọa Hội đồng, lời nói có uy lực đúc kết nghị quyết cho hội đồng. Ông có thẩm quyền tối hậu trên tất cả các sứ đồ và các tôi tớ Chúa đồng thời.”

Đọc Tiếp →

Share This:

5,758 views

Linh Hồn và Sự Chết Đời Đời

Huỳnh Christian Timothy

Vào ngày 1.6.2013, tôi nhận được email của một tín hữu, nội dung là các lý luận nhằm bài bác tín lý “linh hồn tồn tại ngoài thân thể xác thịt” và bài bác tín lý “những người không thuộc về Chúa sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục.” Những gì được trình bày trong email hoàn toàn giống với các tà thuyết của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm (Seventh Day Adventist).

Tôi cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho người tín hữu này về lẽ thật của Thánh Kinh, và xin Chúa giúp cho tôi được ơn trong sự trình bày một bài biện giáo về hai tín lý nêu trên. Tôi cũng cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dùng bài biện giáo này để giúp cho những thành viên của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm, và những thành viên của các giáo hội, giáo phái ra từ Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm như Giáo Hội Chứng Nhân Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses), Giáo Hội Hội Thánh Toàn Cầu của Đức Chúa Trời (Worldwide Church of God), v.v. được hiểu biết lẽ thật của hai tín lý nêu trên.

Đọc Tiếp →

Share This:

4,085 views

Phản Biện Bài “Ý Nghĩa Ngày Sa-bát”

Huỳnh Christian Timothy

Hôm nay, 27.4.2013, một ngày Sa-bát, có một bạn đọc vào trang facebook của chúng tôi [1] đăng lên địa chỉ của bài “Ý Nghĩa Ngày Sa-bát” [2] mà nội dung của bài viết đó bài bác việc con dân Chúa vâng giữ điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn.

Chúng tôi xin cậy ơn Chúa, dành một ít thời gian để chỉ ra những sự sai lầm trong bài viết nói trên. Phần trích dẫn từ bài viết của tác giả được giữ nguyên văn, kể cả dấu chấm câu và lỗi chính tả, và được chúng tôi dùng kiểu chữ nghiêng.

1. Tác giả viết: “Giao ước cũ và Giao ước mới. Như vậy, có 2 thời kỳ Đức Chúa Trời lập giao ước. Thời kỳ I: Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Do Thái (dân tuyển) Tức CỰU ƯỚC. Chứa đựng Lời hứa, Lời tiên tri và hình bóng về Đấng Mêsia. Thời kỳ II Đức Chúa Trời lập giao ước với loài người (Thế gian) tức là TÂN ƯỚC. Chính Chúa Jesus Giáng thế là Đấng Mêsia, làm hoàn thành công cuộc cứu rỗi cho con người.

Tác giả đã sai khi ngụ ý Tân Ước được Đức Chúa Trời lập ra với toàn thể loài người, tức thế gian. Không một chỗ nào trong Thánh Kinh nói rằng Tân Ước, tức Giao Ước Mới, được Đức Chúa Trời lập với loài người nói chung, tức thế gian. Ngược lại, Thánh Kinh khẳng định Giao Ước Mới được Đức Chúa Trời lập ra với dân I-sơ-ra-ên. Dưới đây là bằng chứng:

“Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một Giao Ước Mới với nhà I-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa” (Giê-rê-mi 31:31).

Khi Đức Chúa Jesus Christ kết Giao Ước Mới bằng máu của Ngài thì Ngài kết với 12 sứ đồ người I-sơ-ra-ên:

“Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là Giao Ước Mới trong máu Ta vì các ngươi mà đổ ra” (Lu-ca 20:22).

Đọc Tiếp →

Share This:

10,491 views

Lời Tiên Tri của Malachy về Các Giáo Hoàng

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Gần đây, tin tức về sự kiện Giáo Hoàng Biển Đức (Benedict XVI) của Giáo Hội Công Giáo từ chức đã gây chấn động bên trong lẫn bên ngoài Giáo Hội Công Giáo. Những cơ quan truyền thông và nhất là những trang điện tử đã đua nhau nhắc đến và khai thác cái gọi là “Lời Tiên Tri của Malachy.”

“Lời Tiên Tri của Malachy” còn được biết đến qua tên gọi “Lời Tiên Tri về Các Giáo Hoàng,” được cho là do một Tổng Giám Mục Công Giáo của xứ Ái-nhĩ-lan, tên là Malachy, ghi lại vào khoảng 900 năm trước. Nhiều người tin rằng, đúng theo lời tiên tri của Malachy, giáo hoàng kế tiếp của Giáo Hội Công Giáo sẽ là một người có tên hoặc danh hiệu là Phi-e-rơ và là người gốc La-mã. Khi đó, thế gian sẽ đi vào Kỳ Tận Thế. Trong số những người tin vào lời tiên tri của Malachy có không ít những người thuộc các giáo phái của Giáo Hội Tin Lành, thậm chí, là những người đang ở trong vai trò giảng dạy Lời Chúa. Một số người đã đem “Lời Tiên Tri của Malachy” ra giảng dạy trong giáo hội như là một ấn chứng cho sự kiện Chúa sắp trở lại và ngày tận thế đang đến. Trong những năm qua, đã có hàng chục cuốn tiểu thuyết dựa vào “Lời Tiên Tri của Malachy” để tạo ra nhân vật mang tên Giáo Hoàng Phi-e-rơ II trong bối cảnh của ngày tận thế.

Chúng tôi cũng nhận được các câu hỏi của một số con dân Chúa về “Lời Tiên Tri của Malachy.” Trong đó, có câu hỏi rằng, nếu giáo hoàng kế tiếp của Giáo Hội Công Giáo thật là một người La-mã tên là Phi-e-rơ hoặc dùng danh xưng Phi-e-rơ khi lên ngôi giáo hoàng thì có phải ngày tận thế đang đến? Trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày sơ lược về “Lời Tiên Tri của Malachy” và sự nhận định của chúng tôi về giá trị của nó, về mối tương quan của nó với sự kiện tận thế và với Thánh Kinh. Đọc Tiếp →

Share This:

9,945 views

Nhận Biết Tà Giáo

Huỳnh Christian Timothy

Trong Đạo Chúa, tà giáo là những giáo lý dạy nghịch lại các lẽ thật của Thánh Kinh. Có bảy lẽ thật cơ bản của Thánh Kinh mà chúng ta có thể dựa vào đó, để xem xét một giáo lý có phải là tà giáo hay không:

1. Chỉ có một Thiên Chúa, tên của Ngài là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Ngài thể hiện trong ba thân vị: Thiên Chúa Ngôi Cha, còn gọi là Đức Chúa Cha hoặc Đức Chúa Trời; Thiên Chúa Ngôi Con, còn gọi là Đức Chúa Con hoặc Đức Chúa Jesus Christ; và Thiên Chúa Ngôi Linh còn gọi là Đức Thánh Linh hoặc Thần Lẽ Thật (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; Ê-sai 44:6; 45:5-6, 18, 21-22; 46:9; Giăng 16:13; I Cô-rinh-tô 6:19; Tít 2:13; I Giăng 5:7).

2. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời và toàn bộ nội dung của Thánh Kinh là chân thật tuyệt đối (II Ti-mô-thê 3:15-16; Hê-bơ-rơ 4:12-13).

3. Tội lỗi là sự vi phạm tinh thần, ý nghĩa của Mười Điều Răn đã được Đức Chúa Trời bày tỏ trong lương tâm của loài người và dùng chính ngón tay của Ngài chép thành chữ trên hai bảng đá (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28; Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:13; 10:4; Giê-rê-mi 31:33; Gia-cơ 2:10; Hê-bơ-rơ 10:16; I Giăng 3:4). Đọc Tiếp →

Share This:

3,905 views 13,096 views

Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã

Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm: "Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã" của Pastor Huỳnh Christian Timothy.

Dưới đây là phần "Lời Nói Đầu" được trích ra từ tác phẩm:

Đọc Tiếp →

Share This:

6,118 views

Sự Thật Hiển Nhiên về Christmas

Nguyên Tác: “The Plain Truth About Christmas” by David J. Stewart
Chuyển Ngữ: Huỳnh Christian Timothy

Có phải Christmas thật sự kỷ niệm sinh nhật của Đức Chúa Jesus? Có phải Ngài đã được sinh ra vào ngày 25 tháng mười hai? Phao-lô, các sứ đồ, và Hội Thánh ban đầu của Tân Ước có kỷ niệm Christmas hay không? Bạn có biết Thánh Kinh nói gì về cây Christmas không?

Hãy dừng lại và suy nghĩ! Rất ít người biết tại sao chúng ta làm những điều mà chúng ta làm hoặc các thói tục của chúng ta đến từ đâu! Chúng ta lớn lên, thực hành chúng, đương nhiên tiếp nhận chúng, nhưng không bao giờ hỏi tại sao!

Một Lễ Hội của Ngoại Giáo Không Phải của Cơ-đốc Nhân

Chúng ta cho rằng Christmas là ngày lễ chính của các lễ hội Cơ-đốc. Chúng ta không hề thắc mắc khi chúng ta giả định sự giữ nó phải là một trong các giáo lý chính và các mạng lệnh của Tân Ước. Chúng ta cho rằng Đức Chúa Jesus đã được sinh ra vào ngày 25 tháng mười hai, và rằng, Tân Ước đã biệt riêng ngày này như là ngày lễ chính của Cơ-đốc nhân. Chúng ta cho rằng, chúng ta trao đổi quà bởi vì các nhà thông thái đã tặng quà cho hài nhi Christ.

Nhưng, đừng cho rằng nữa, mà hãy nhìn vào lịch sử và Thánh Kinh để tìm hiểu các dữ kiện!

Đọc Tiếp →

Share This:

4,054 views

Trả Lời Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Loạt Bài Giảng về Loài Người

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?26lx0dplqcx58vh

Huỳnh Christian Timothy

Chúng tôi nhận được qua email một số câu hỏi liên quan đến loạt bài giảng về loài người. Chúng tôi xin tóm lược và trả lời trong bài này.

Xin vào nối mạng dưới đây để đọc và tải xuống các bài giảng về loài người:
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?cat=39

Xin vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 các bài giảng về loài người:
http://www.timhieutinlanh.net/?page_id=1834

Các Câu Hỏi

1. Loài người cũng ra từ Thiên-Chúa Cha, nhưng ra bởi lời phán của Ngài. Kinh thánh biểu tượng cho sự “ra” đó như sau : “7 GIA-VÊ là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” Như vậy loài người muốn hằng hữu phải có Thần-linh sự sống của chính bản thể Thiên-Chúa-Cha.

2. Nếu giải nghĩa kinh thánh hoàn toàn theo nghĩa đen tôi nhận thấy không hoàn toàn đúng và có khi còn sai trật nguy hiểm cho người đọc.

3. Kinh thánh biểu tượng cho sự “ra” đó là tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu cứ nhất mực hiểu : “7 GIA-VÊ là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” theo nghĩa mặt chữ như vậy; vô tình, người viết đã biến Thiên-Chúa vốn toàn năng thành một Thiên-Chúa hữu hạn, nghĩa là Ngài phải : Ngài gom bụi của đất để làm nên một hình thể giống như hình thể vật chất của Ngài; theo như cách mà Anh đã viết.

Đọc Tiếp →

Share This:

4,263 views

Tiếng Mới và Ân Tứ Nói Ngoại Ngữ Không Phải Là Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống đã dùng bốn từ ngữ: “tiếng mới,” “tiếng lạ,” “các thứ tiếng,” và “tiếng ngoại quốc” để dịch hai từ ngữ hoàn toàn khác nhau trong nguyên ngữ Hy-lạp. Sự dùng từ ngữ “tiếng lạ” trong Bản Dịch Truyền Thống đã khiến cho rất nhiều người hiểu lầm hiện tượng “nói tiếng lạ” trong các Phong Trào Ân Tứ và Ngũ Tuần, là ân tứ nói ngoại ngữ do Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh. Chắc chắn là “tiếng mới” khác với ân tứ “nói ngoại ngữ” và cả hai hoàn toàn không phải là sự “nói tiếng lạ” của những người Ân Tứ và Ngũ Tuần.

Trong bài này, chúng tôi nêu lên tất cả những câu Thánh Kinh trong Bản Dịch Truyền Thống có những từ ngữ: “tiếng mới,” “tiếng lạ,” “các thứ tiếng,” và “tiếng ngoại quốc,” đối chiếu với Bản Hiệu Đính 2012. Bản Hiệu Đính 2012 là bản hiệu đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống (1926), còn được gọi là Bản Dịch Phan Khôi, do chúng tôi đang tiến hành mà bạn đọc có thể tham khảo trên mạng tại đây: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/. Sau đó, chúng tôi sẽ nêu lên phần nhận xét.

Đọc Tiếp →

Share This:

10,468 views

Nguồn Gốc và Tín Lý Các Phong Trào Ân Tứ và Ngũ Tuần

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Kể từ thập niên 1960 cho đến nay, một phong trào phát sinh từ trong các Giáo Hội Tin Lành và Công Giáo được gọi là “Phong Trào Ân Tứ,” đã trở nên lớn mạnh và xâm nhập sâu rộng vào trong Hội Thánh của Chúa ở khắp nơi. Phong Trào Ân Tứ (Charismatic Movement – 1906) thoát thai từ Phong Trào Ngũ Tuần (Pentecostal Movement – 1901). Theo thống kê vào năm 2003, số người thuộc hai phong trào này lên đến khoảng 700 triệu, nghĩa là chiếm khoảng 33% tổng số những người xưng nhận có đức tin trong Đấng Christ (Christians – bao gồm Chính Thống Giáo, Công Giáo, Anh Giáo, và Tin Lành Giáo) trên toàn thế giới. Các Phong Trào Ân Tứ và Ngũ Tuần mang lại nhiều tranh luận cũng như phân rẽ trong Hội Thánh. Nhiều giáo phái lớn trong các Giáo Hội Tin Lành và Công Giáo đã thành lập những ban nghiên cứu. Ngay cả, người ngoại đạo cũng thành lập các ban nghiên cứu về hiệu ứng tâm lý trong sự kiện chữa bệnh và nói tiếng lạ của các Phong Trào Ân Tứ và Ngũ Tuần.

Nếu nhìn một cách khách quan thì có thể nói Ân Tứ với Ngũ Tuần chỉ là một. Ngũ Tuần như là gốc và thân chính của một cây với vài nhánh lớn, Ân Tứ như là những nhánh nhỏ phát sinh từ những nhánh lớn của Ngũ Tuần. Những hoa, lá, cành nhiều khi che lấp cả thân cây, vì thế, ngày nay thế giới biết nhiều đến Ân Tứ hơn là Ngũ Tuần.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,831 views

Trả Lời Một Số Lý Luận Bảo Vệ Việc Nói Tiếng Lạ

Huỳnh Christian Timothy

Nội Dung Các Lý Luận

Saigon 08.12.2012

Hôm nay, em có gặp một người con cái Chúa, anh này có những đặc điểm là rất giống anh, ở chỗ anh ta không sinh hoạt ở bất kỳ giáo phái nào. Mà chỉ thờ phượng và giảng dạy lời Chúa theo Thánh Kinh, trung thành theo Thánh Kinh và anh cũng bỏ hết việc thế gian mà hầu việc Chúa cách nhiệt thành.

Em có đề cập đến vấn đề nói tiếng lạ ngày nay và ân tứ nói ngoại ngữ đến từ Chúa Thánh Linh. Sau đây là quan điểm hay cách hiểu của anh ấy về vấn đề này. Anh ấy chia sẻ rằng anh ấy là người chống lại vấn đề nói tiếng lạ được trên 20 năm, cho đến khi anh ấy trong một buổi cầu nguyện một mình, đau đớn khi cầu thay cho người bạn tội lỗi, mà nỗi đau đó không diễn tả đầy đủ được, thì đột nhiên âm thanh cầu nguyện của anh không còn là tiếng Việt nữa mà thật sự là bằng tiếng lạ. Sau đó, anh tha thiết xin Chúa Thánh Linh bày tỏ cho anh lẽ thật về vấn đề gây tranh cãi này. Chúa bày tỏ và sau đây là cách anh ấy diễn đạt lại với em. Trước khi đi vào nội dung chính thì anh ấy có nêu một số ý như sau:

Share This:

3,720 views

Hồi Đáp Email Góp Ý về Bài: “Mạng Lệnh của Thiên Chúa về Thức Ăn của Loài Người”

Kính thưa quý bạn đọc.

Chúng tôi vừa nhận được email góp ý của một con dân Chúa về bài: “Mạng Lệnh của Thiên Chúa về Thức Ăn của Loài Người,” http://biengiao.timhieutinlanh.net/node/44. Chúng tôi xin đăng tải nơi đây email góp ý và hồi đáp của chúng tôi để quý con dân Chúa cùng tham khảo.

Huỳnh Christian Timothy
13.10.2012


Bạn thân mến,

Mỗi ngày, lời cầu nguyện đầu ngày và cuối ngày của tôi luôn có lời cầu xin Cha dạy cho tôi và gia đình tôi Lời của Ngài, vì tôi rất yêu mến sự hiểu biết Lời Chúa. Chính vì thế mà lời cầu nguyện cuối ngày của tôi cũng có lời xin Cha dạy tôi và gia đình tôi trong giấc ngủ. Nếu thân thể xác thịt của chúng ta không thể nào thiếu không khí quá 3 phút thì thân thể thiêng liêng của chúng ta là tâm thần cũng không thể nào thiếu Lời Chúa quá 3 phút. Gia đình tôi có thói quen khi xem TV cũng thảo luận và suy ngẫm đến Lời Chúa, liên kết những gì mình đang thấy trên màn ảnh với Lời Chúa.

Đọc Tiếp →

Share This:

6,433 views

Mạng Lệnh của Thiên Chúa về Thức Ăn của Loài Người

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Gần đây, có vài anh chị em đang sinh hoạt trong Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm đã đến với khu mạng www.timhieutinlanh.net và đồng thuận về việc chúng tôi rao giảng rằng, con dân Chúa không được vi phạm Mười Điều Răn; nhưng phản đối việc chúng tôi rao giảng rằng, con dân Chúa thời Tân Ước không cần phải kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch trong thời Cựu Ước.

Vào năm 2007 chúng tôi đã có bài viết giải thích, vì sao con dân Chúa thời Hội Thánh không cần phải kiêng các thức ăn vốn bị xem là không tinh sạch nữa. Bài này được đăng trong mục Hỏi & Đáp của khu mạng www.tinlanhbiengiao.net. Nay chúng tôi xin viết lại đầy đủ hơn để quý con dân Chúa dùng làm tài liệu tham khảo.

Trước hết, chúng ta cần phân biệt các thời kỳ khác nhau về thức ăn trong lịch sử loài người. Từ khi sáng thế đến nay, loài người đã trải qua bốn thời kỳ:

  • Thời kỳ loài người được sống trong vườn Ê-đen.
  • Thời kỳ loài người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen cho đến khi cơn Nước Lụt.
  • Thời kỳ sau cơn Nước Lụt cho đến khi Thiên Chúa thiết lập Cựu Ước.
  • Thời kỳ Cựu Ước.

Hiện nay, loài người đang ở trong thời kỳ Tân Ước. Thiên Chúa có những mạng lệnh rõ ràng, quy định các thức ăn cho con dân của Ngài trong mỗi thời kỳ.

Đọc Tiếp →

Share This:

5,576 views

Có Phải Người Đã Được Cứu Rỗi Thì Không Bao Giờ Bị Hư Mất?

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Giáo lý “Tin Chúa Một Lần Được Cứu Vĩnh Viễn” [1] với ý nghĩa “người đã được cứu rỗi thì không bao giờ bị hư mất” là một tà giáo. Gọi là tà giáo bởi vì giáo lý này không đúng với Thánh Kinh. Chúng ta có thể tra tìm khắp trong Thánh Kinh mà không bao giờ gặp câu nào nói rằng, một người đã được cứu rỗi thì không bao giờ bị hư mất. Trái lại, Thánh Kinh cho biết, người nào đã được cứu rỗi mà trở về sống trong tội lỗi thì sẽ bị hư mất và bị hình phạt nặng hơn người không bao giờ tin nhận Chúa.

Sự Trọn Vẹn của Đức Chúa Cha

Thiên Chúa nói chung và Đức Chúa Cha nói riêng là trọn vẹn trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Ngài yêu thương trọn vẹn nên hy sinh Con Một của Ngài để cứu chuộc nhân loại. Ngài thánh khiết trọn vẹn nên không thể chấp nhận một chút tội lỗi nào. Ngài công chính trọn vẹn nên mọi tội lỗi phải bị hình phạt cách nghiêm khắc. Như vậy, làm sao chúng ta có thể nói rằng một Đức Chúa Trời trọn vẹn có thể bỏ qua nếp sống tội lỗi của những kẻ xưng mình là con dân của Ngài?

Đọc Tiếp →

Share This:

5,797 views

Sự Tiền Định của Đức Chúa Trời và Sự Tự Chọn của Loài Người

Huỳnh Christian Timothy

“Vì Ðức Chúa Trời yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài,
hầu cho hễ ai tin nơi Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.”
(Giăng 3:16)

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời,
tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài,
hầu cho con nầy được làm con cả ở giữa nhiều anh em;
còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi,
những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình,
và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.”

(Rô-ma 8:28-30)

Dẫn Nhập

Tiền định có nghĩa là quy định từ trước. Số phận của một người do Đức Chúa Trời tiền định hay do người ấy tự do lựa chọn là một đề tài tranh cãi thần học từ hàng trăm năm nay trong Cơ-đốc Giáo. Nếu Đức Chúa Trời đã tiền định thì loài người không thể tự do lựa chọn. Nếu loài người được tự do lựa chọn thì chính loài người định lấy số phận của mình, và như vậy, không có sự tiền định của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Thánh Kinh dạy rõ về sự tiền định của Đức Chúa Trời và quyền tự do lựa chọn của loài người. Giăng 3:16 dạy về sự tự do lựa chọn của loài người trong khi Rô-ma 8:28-30 dạy về sự tiền định của Đức Chúa Trời.

Làm sao chúng ta có thể dung hòa được hai lẽ thật dường như trái ngược này của Thánh Kinh?

Đọc Tiếp →

Share This:

5,190 views

Những Lẽ Thật của Lời Chúa Đem Tôi Ra Khỏi Công Giáo

Phạm Đắc Quang

Trước đây tôi là người Công Giáo, một hôm đến thăm cô giáo hồi trung học, tôi được cô nói về Chúa và mời tôi đến dự buổi truyền giảng. Khi mục sư kêu gọi tôi lên tiếp nhận Chúa thì tôi nghĩ tôi đã tin Chúa rồi, trong đầu tôi luôn nhớ tới câu: “Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm” Ê-phê-sô 4:6. Tôi nghĩ tôi tin vào Chúa, chỉ mình Ngài thôi và đã làm phép rửa nhân danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời, chẳng có sự khác biệt nào cả giữa hai giáo hội.

Nhưng sau đó tôi vẫn tham gia một số buổi học Thánh Kinh và mượn sách về đọc, rất nhiều điều khác biệt dần xuất hiện. Tôi cố tìm lại và đọc giáo lý Giáo Hội Công Giáo và sách lịch sử Giáo Hội Công Giáo, thậm chí lên mạng để tìm hiểu “Tin Lành là gì?”

Trước tiên tôi nhận ra là giáo lý Công Giáo chỉ dưa trên một ít trên nền tảng Thánh Kinh còn phần lớn là dựa trên giáo luật, các sắc lệnh, hiến chế, tuyên ngôn. Đây rõ ràng là giáo lý của con người không đến từ Chúa, dù người ta luôn nói Thánh Kinh là lời của Chúa. Và người ta mỗi ngày đẻ ra thêm giáo lý, sắc lệnh mới chồng chất lên đến độ thành một bộ luật và phải học để được phong tiến sỹ luật hội thánh. Trong khi đó chính Lời Chúa là luật pháp người ta không học lại tự bày ra luật pháp để học với nhau và phong học vị cho nhau đến tiến sỹ.

Đọc Tiếp →

Share This:

4,412 views

Nhận Định về Lời Chứng “Hãy Chuẩn Bị Gặp Chúa của Bạn” của Angelica Elizabeth Zambrano Mora

Huỳnh Christian Timothy

Dẫn Nhập

Thánh Kinh xác định: “Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác thịt; con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, chúng nó đều nói lời tiên tri” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:17, 18; Giô-ên 2:28, 29).

“Những ngày sau rốt” khởi đầu từ khi Đức Thánh Linh được ban cho Hội Thánh, rồi sẽ kết thúc khi Đấng Christ tái lâm để phán xét thế gian và thiết lập vương quốc ngàn năm của Ngài trên đất. Vì thế, sự kiện con dân Chúa sẽ được thần cảm để thấy điềm lạ hoặc có chiêm bao để nói lời tiên tri là điều đương nhiên. Tuy nhiên, Thánh Kinh cũng cho biết có thần cảm giả mạo (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:2) và Sa-tan giả làm thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14). Chính Đức Chúa Jesus Christ đã cảnh giác con dân của Ngài: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Nầy, Ta đã bảo trước cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 24:24, 25).

Đọc Tiếp →

Share This:

4,023 views

A Catholic Nun’s Testimony

Quý bạn đọc có thể dùng Google Translate để dịch bài viết sau đây sang tiếng Việt:
http://translate.google.com/#en|vi|

By Sister Charlotte Keckler

I was reared in a devout Roman Catholic home and, although our home contained many religious items, we never had a Bible there. Consequently, I never heard of God’s wonderful plan of salvation by faith in the Lord Jesus. No one ever explained to me that I only had to invite Him into my heart and ask Him to save me from all my sins to be born again (Revelation 3:20). Instead, I only knew what I was taught in the catechisms and in the institution which we attended faithfully.

I had a deep love and devotion to the God I did not really know personally and I yearned to give my life to Him completely. According to the teaching I received, the way to do this was to become a nun and enter a convent. My parish priest pressed this idea on me as did the nuns who taught in my parochial school.

How well I remember the day two nuns from my school accompanied me home. The parish priest joined them there for a conference with my father and mother. In my family, children did not interrupt grown-ups but asked to speak. When given permission I told my father simply, “Dad, I want to go into the convent.” Both parents wept for joy at this because they had been thoroughly indoctrinated to believe that to give a child to the convent in this matter was a great service to God.

Đọc Tiếp →

Share This:

4,023 views